1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. MateriallæreChevronRight
 4. TrematerialeChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Tremateriale

Tre er blant de eldste konstruksjonsmaterialene vi kjenner til. I mange tidligere kulturer ble trevirke mye bruk, men etter hvert som trevirke ble vanskeligere å få tak i, ble det erstattet av andre materialer.

Tremateriale: Stabel med tømmer i skogkanten

Spor av endringene ser vi i antikkens byggeskikk, der de fortsatte å lage steinsøyler runde som om de var laget av store tømmerstokker. I vår del av verden har vi hatt rikelig tilgang på trevirke, og bruken av tre til mange formål har derfor holdt seg stabil. Vår tradisjon og våre kunnskaper dreier seg om å bruke tre til formål som våre treslag egner seg til. Vi har ikke på samme måte tradisjon for og kunnskap om bruk av treslag fra andre himmelstrøk som kan ha andre egenskaper.

Positive sider

Når trevirke fortsatt er et mye brukt materiale, til tross for
den store konkurransen fra andre materialtyper er det
på grunn av trevirkets mange positive sider. Tre er lett å skaffe, lett å frakte, lett å bearbeide og sammenføye. Trevirket har dessuten stor styrke og stivhet i forhold til vekten sammenlignet med andre materialer. Tre har liten varmeledningsevne og lav elektrisk ledningsevne og fungerer på grunn av dette delvis som en god isolator.

Derfor er tre et varmt materiale å ta på. Det er ikke uvesentlig når vi skal være i nærkontakt med produktet, enten det er en bordplate eller et gelender i trappen. Tre er rett og slett godt og behagelig å ta på. Brukt riktig har trevirke også lang levetid.

Trevirke utsettes ikke i noen særlig grad for utmatting. I våre dager er et stadig viktigere moment til treets fordel at det er en fornybar ressurs. Noe som ikke har vært så mye inne i diskusjonen så langt, er at det å bruke tre i mer permanente konstruksjoner er en effektiv og enkel måte å binde opp karbon på.

Negative sider

Trevirke har også negative sider som en må ta med i betraktningen. Tre er brennbart og forholdsvis lett å antenne. Under visse forhold kan det også bli angrepet av mikroorganismer og insekter. Fordi tre er et naturmateriale, er det stor spredning i materialegenskapene også innenfor samme treslag og mellom
trebiter som stammer fra forskjellige steder i samme trestamme.

Viktigste egenskaper

Vi kan ikke gå inn på alle treets forskjellige egenskaper her, men vi skal trekke fram de viktigste og særlig dem som kan ha betydning ved vurderingen av trevirke under sortering. Disse egenskapene er:

 • densitet (volumvekt)
 • fuktighet
 • krymping
 • styrke

Trevirket består av flere grunnstoffer.
De viktigste er:

 • ca. 50 % karbon (C)
 • ca. 43 % oksygen (O)
 • ca. 6 % hydrogen (H)
 • ca. 0,1 % nitrogen (N)

Learning content

Tremateriale

SubjectEmne

Fagstoff