Skip to content

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. MateriallæreChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Materiallære

Kunnskapen om egenskaper til materialer, muligheter for bearbeiding og bruk av dem har gjennom århundrer vært grunnlaget for utvikling og framstilling av forskjellige konstruksjoner og produkter.

Metaller har spilt en viktig rolle for alle høykulturer som vi kjenner gjennom historien. De tidligste funnene av metaller var klumper av gull, og disse ble stort sett brukt til smykker.

Bronsealderen

Omkring år 2000 f.Kr. lærte folk i Asia å framstille kobber og tinn til en legering som fikk navnet bronse. Derav har vi navnet bronsealderen. Bronsen ble ikke ”oppdaget” i Norden før omkring år 1500 f.Kr.

Jernalderen

År 1500 f.Kr. ble det oppdaget at jern kunne smis og bearbeides slik at det ble sterkere enn bronse. Da begynte jernalderen. En stadig utvikling av materialer og ikke minst bearbeidingsprosesser har hatt en avgjørende betydning for utviklingen i samfunnet.

Mange materialtyper

Eksempler på materialtyper er metaller, stål, tre, kompositt, plast, gummi, tekstil, hud, stein og glass. I dagens samfunn har vi lært oss å utnytte mange materialer, og ikke minst i bilproduksjonen har plast og lettmetaller overtatt mye av jernets plass. Men jern er fortsatt det viktigste bruksmaterialet vi har.

Topics

Materiallære

 • Metaller

  Metallene er den største gruppen av grunnstoffer. De leder varme og elektrisitet, både i fast og flytende tilstand.

 • Stål

  Stål er en smibar legering av jern og karbon og kan ha et bredt spekter av egenskaper avhengig av produksjonsprosess, varmebehandling og sammensetning.

 • Aluminium

  Aluminium − vår tids metall. Hvorfor er aluminium blitt så populært?

 • Tremateriale

  Tre er blant de eldste konstruksjonsmaterialene vi kjenner. Etter hvert som trevirke ble vanskeligere å få tak i, ble det erstattet av andre materialer.

 • Plastmateriale

  Plast er en fellesbetegnelse på en stor materialgruppe. De ulike typene plast har en rekke fellestrekk.

 • Kompositte materialer

  Kompositter er en blanding av ulike materialer. Blandingen gjør at produktet får bedre egenskaper.

 • Sponfraskillende bearbeiding

  Sponfraskillende bearbeiding er et fellesnavn på prosessen som sørger for å fjerne materiale (spon) fra arbeidsstykker.

 • Fresing

  Prinsippet for fresing er at arbeidsstykket mates mot det roterende verktøyet. Dette kan utføres på to måter.

 • Dreiing

  Dreiing er en metode for forming og bearbeiding av enten metall-, plast- eller tremateriale.

 • Sammenføyning

  Alle metoder som føyer noe sammen, inngår i gruppa sammenføyning. Det kan være å sveise, lime, lodde, nagle eller skru noe sammen.

 • Sveising

  Sveising er en metode for sammenføyning av deler av metall eller plast.