Skip to content

Teknikk og industriell produksjon

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Production Flow

  It is important to know what happens in a production - from raw material to finished product.

 • Materiallære

  Kunnskap om egenskaper, bearbeiding og bruk av materialer, har gjennom tidene vært grunnlag for framstilling av forskjellige konstruksjoner og produkter.

 • Teknikk

  I alle de tekniske yrkene må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typer redskap. Både utstyr og bygninger trenger ettersyn og vedlikehold.

 • Maskinelementer

  En maskin består av mange ulike komponenter, og vi kaller gjerne de ulike mekaniske delene for maskinelementer.

 • Elektrisitetslære

  Hvordan oppstår elektrisitet? Hva kan den brukes til, og hvordan? Hva er spenning og resistans, og hva har Ohms lov med elektristitet å gjøre?

 • Pneumatikk

  Pneumatikk er overføring av kraft og bevegelse ved hjelp av trykkluft. Med pneumatiske arbeidselementer mener vi maskiner eller utstyr som utfører selve arbeidet.

 • Hydraulikk

  Med hydraulikk mener vi overføring av krefter ved hjelp av væske. Her skal vi begrense oss til å se på oljehydraulikk, men det kan også benyttes andre væsker.

 • Dokumentasjon

  Dokumentasjon er en skriftlig bekreftelse på noe som er utført.

 • Tegningsforståelse

  Som regel visualiserer vi det uferdige produktet ved hjelp av bilder, enten i form av en fysisk modell, i form av foto eller video eller i form av tegninger.

 • Maskintegning 2D

  For at vi skal kunne forstå og bygge maskindeler eller store byggkonstruksjoner trenger vi tegninger for samarbeid og deling i 2D- eller 3D-visninger.

 • Maskintegning 3D

  For at vi skal kunne forstå og bygge maskindeler eller store byggkonstruksjoner, trenger vi tegninger for samarbeid og deling, i 2D- eller 3D-visninger.

 • Flytskjema

  På samme måten som kart og kompass hjelper oss å navigere i ukjent terreng, lærer flytskjemaene oss prosessene å kjenne før vi går ut i fabrikken.

 • Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

  P&ID er en forkortelse for “Piping and Instrumentation Diagram”. Dette er et skjema som beskriver mange detaljer om prosess- og instrumenteringsutstyret.

 • Kvalitetsarbeid

  Kvalitetsarbeid handler om å levere produktet eller tjenesten slik at det tilfredsstille kundenes forventninger til bedriften.

 • Lette kjøretøy

  En bilmekaniker for lette kjøretøy feilsøker, utfører service og reparerer biler.

 • Helse, miljø og sikkerhet

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig for alle bedrifter. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass må være utgangspunktet, også for lønnsomhet.

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Twitter

Facebook