Skip to content

  1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. FriluftslivChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Friluftsliv

Friluftsliv og idrett er nært beslektet. For de gamle egypterne var faktisk fisking en av de viktigste idrettsgreinene! En tur til fots eller på ski i skog og fjell, padling i kano eller kajakk, fjellklatring eller hundekjøring – alt dette kan være vel så krevende aktiviteter som tradisjonelle idrettsprestasjoner.

ungdommer på tur over ei elv
Fottur

Tidligere, før det moderne samfunnet, bodde nordmenn i nær tilknytning til naturen. Jakt, fiske og sanking av det som naturen ga var livsnødvendig kunnskap. De måtte kjenne til hva som var spiselige planter, bær, røtter, tang osv. Med enkle midler fanget de dyr og fisk.

Etter hvert forandret bomønsteret seg. Industrialiseringen kom for fullt på slutten av 1800 tallet. Flere flyttet inn til byer og tettsteder for å få seg arbeid.

Fridtjof Nansen og Roald Amundsen var, og er for mange et symbol på hvordan en kan oppholde seg i naturen under til dels ekstreme forhold med enkelt utstyr og god kunnskap. Det var ikke nordmenn som dominerte friluftslivet i Norge på slutten av 1800 tallet og starten av 1900 tallet. Rike utlendinger, spesielt engelske og tyske, fisket, jaktet og oppholdt seg i naturen for rekreasjonens skyld. Dette var ikke vanlig for nordmenn. På sine turer uansett hvor det var, hadde nordmenn et mål med turen. De fleste ”skuslet” ikke bort tiden med å ta en tur for turens skyld.

Etter hvert som industrisamfunnet vokste frem, ble fritid og fritidsaktiviteter vanligere. Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet i 1868 for å gjøre tilgangen til naturområdene mer tilgjengelig. Også i dag har DNT en sterk posisjon blant turgåere og friluftselskere i Norge med sine over 200 000 medlemmer.

Allemannsretten som gir alle rett til å ferdes i naturen, ble lovfestet da "Friluftsloven" kom i 1957. Etter hvert som folk fikk mer fritid, ble det utviklet mange friluftslivsaktiviteter i tillegg til de tradisjonelle. Utbygging av alpinanlegg, surfing på kysten, hanggliding er eksempel på nye friluftsaktiviteter. I vårt langstrakte land, sier det seg selv at det er store lokale variasjoner hvordan friluftslivet utøves.

Topics

Friluftsliv

  • På tur

    Å komme seg ut i naturen og nærområdet er godt for kropp og sjel. For å legge ut på en lenger tur bør du ha litt kunnskap om naturen, og om utstyr.

  • Sikkerhet på tur

    Å være på tur i naturen er ikke alltid bare solskinn og fine forhold. For å ta vare på sikkerheten din, bør du kunne litt om trygg ferdsel.