Skip to content

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Forbruk og bærekraftChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Forbruk og bærekraft

Som fagarbeider i helse- og oppveksttjenestene skal du utvikle et bevisst forhold til forbruk og bærekraft. Du skal jobbe på en måte som er tilfredsstillende for miljøet og framtida, og vise gode holdninger og handlinger.

To hender som holder planeten jorda. Illustrasjon.
Bærekraftig utvikling er alles ansvar.

Alle har et felles ansvar for miljøet. Som fagarbeider i helse- og oppveksttjenestene skal du jobbe etter retningslinjene som arbeidsgiver fastsetter. Det kan for eksempel gjelde om engangsutstyr skal brukes eller ikke, eller ulike måter å organisere avfall på. Enhver bedrift skal følge regelverket og sørge for at de ansatte kjenner til alle rutiner i det daglige arbeidet.

Som elev skal du forholde deg til reglene på skolen din, for eksempel når det gjelder kildesortering. Det betyr at du skal sortere søppel og bidra at inventar blir behandlet med forsiktighet. Verdier og holdninger kan endres, og gjennom kunnskap kan du endre vanene dine slik at du lever mer bærekraftig.

Topics

Forbruk og bærekraft

  • Forbruk og påvirkning på miljø

    Forbruk i et miljøperspektiv er viktig. Alle må gjøre gode valg når det gjelder eget forbruk og være gode forbilder når vi jobber med mennesker.