1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. VelferdsstatenChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Velferdsstaten

Velferdsstaten kjennetegnes ved at den skal sikre alle lik rett til velferdsgoder. I Norge er velferdsstaten finansiert gjennom beskatning, og de fleste offentlige ytelsene er gratis eller pålagt en egenandel. Som fagarbeider skal du kjenne til rettigheter og muligheter befolkningen har.

Topics

Velferdsstaten

 • Velferdssamfunnet

  Et velferdssamfunn blir hovedsakelig finansiert ved at alle betaler skatt og avgifter til staten. Det norske velferdssamfunnet kalles en velferdsstat.

 • Oppvekstsektoren

  Oppvekstsektoren omfatter skole, SFO, barnehage og andre instanser og tilbud hvor barn og unge oppholder seg.

 • Helse- og sosialsektoren

  Helse- og sosialsektoren gir innbyggerne kommunale omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester. NAV-kontorene har ansvaret for de sosiale tjenestene.

 • Trygdesystemet NAV

  NAV er en forkortelse for arbeids- og velferdsforvaltningen, og det er lokale NAV-kontorer i alle norske kommuner.