1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. VelferdsstatenChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Velferdsstaten

Velferdsstaten kjennetegnes ved at den skal sikre alle lik rett til velferdsgoder. I Norge er velferdsstaten finansiert gjennom beskatning, og de fleste offentlige ytelsene er gratis eller pålagt en egenandel. Som fagarbeider skal du kjenne til rettigheter og muligheter befolkningen har.

Produktivitet. Blidet viser en mann ved PC og rundt er det figurer av tabell, tannhjul, grafer. Ilustrasjon.

Topics

Velferdsstaten

 • Velferdssamfunnet

  Et velferdssamfunn blir hovedsakelig finansiert ved at alle betaler skatt og avgifter til staten. Det norske velferdssamfunnet kalles en velferdsstat.

 • Oppvekstsektoren

  Oppvekstsektoren omfatter skole, SFO, barnehage og andre instanser og tilbud hvor barn og unge oppholder seg.

 • Helse- og sosialsektoren

  Helse- og sosialsektoren gir innbyggerne kommunale omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester. NAV-kontorene har ansvaret for de sosiale tjenestene.

 • Trygdesystemet NAV

  NAV er en forkortelse for arbeids- og velferdsforvaltningen, og det er lokale NAV-kontorer i alle norske kommuner.