Skip to content

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Utviklingen hele livetChevronRight
  5. Modning og læringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Modning og læring

Modning er en indre prosess som skjer i mennesket. Modning henger sammen med læring, og modning og læring påvirker hverandre.

Gutt skrur på keyboard. Foto.

Modningsnivået hos den enkelte henger sammen med utviklingen, både psykisk og fysisk. Vi modnes med årene heter det - og med det mener vi at de erfaringer og opplevelser vi gjør oss opp gjennom oppveksten, er med på å danne oss til det mennesket vi blir.

Det er ikke så vanskelig å se den fysiske modningen som skjer i kroppen vår. Vi vet at en nyfødt baby ikke kan gå. Kroppen er ikke moden for det ennå. En liten baby må vokse og utvikle seg til å tåle de bevegelsene som trengs for å gå. Tidspunktet for når dette skjer, kan variere, avhengig av modningsnivå, men vanligvis skjer det rundt ettårsalderen.

Det skjer også en modning på andre områder enn den fysiske. Med nye opplevelser kommer det nye tanker, som gjør at vi må tenke annerledes, eller som bare forsterker det vi allerede tror og vet fra før.
Vi lærer så lenge vi lever, og modningsnivået er en forutsetning for læring.

Det er med andre ord vanskelig for et menneske å lære seg noe nytt hvis det ikke er modent for det.

Når du arbeider med mennesker, må du alltid ta utgangspunkt i modning og utvikling. Størst utfordring er dette når du skal jobbe med barn og funksjonshemmede. For å kunne tilrettelegge for det enkelte barn må du kjenne barnet og dets modning og utvikling. To firåringer kan ha ulike modingsnivå, selv om mye er likt. Vi skal være forsiktig med å gi barn og unge oppgaver, leker og lignende som de ikke er modne for.

Motivasjon og læring

Utfordringer til deg

  1. Forklar hva modning er og gi noen eksempler.
  2. På hvilken måte henger modning og vekst sammen?
  3. Fordypningsoppgave: Bruk Eriksons utviklingsteori og prøv om du kan forklare hvorfor du ikke bør gi barn oppgaver de ikke er modne for.

Learning content

Utviklingen hele livet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff