Skip to content

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Utviklingen hele livetChevronRight
  5. SpråkutviklingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Språkutvikling

Nyere spedbarnsforskning viser at barnet kommuniserer fra fødselen av, og at grunnlaget for språkutvikling starter der.

Barn som kommuniserer. Foto.

Den nyfødte babyen vil aller helst høre menneskestemmen. Det er ofte den som kan roe barnet når det gråter, og babyen opplever menneskestemmen som behagelig.

Språkutviklingen er en del av den kognitive/intellektuelle utviklingen. Den skjer gjennom samspill med andre mennesker. Barnet lærer tidlig reglene for turtaking - som vil si å bytte på å snakke og å lytte. Barnet og den voksne snakker hver sin gang - og ofte hermer de etter hverandre eller gjentar de ordene som blir sagt. På den måten hører barnet ordene mange ganger og greier etter hvert å skjønne at de har en mening.

Når barnet nærmer seg ettårsalderen, kan ordene begynne å gi mening for oss. Ofte blir ordet uttalt verbalt mens barnet peker eller på annen måte viser oss hva det mener.

Eksempel:
Barnet ser i taket, peker på lampen og sier "ys". Det kan vi med ganske stor sikkerhet tenke oss at betyr lys. Da sier den voksne "lys" - tydelig og litt langsomt. Den voksne bekrefter barnet og sier f.eks:" Ja - det er lys, lys vet du - lys". Samtidig peker den voksne på lampen og kikker i taket og gjentar ordet - ofte flere ganger. Dette er en av mange måter barn lærer å forstå og uttale ord på.

Når vi i dag mener at barnet har en medfødt evne til å oppfatte språk, kan vi tenke oss at den utviklingen skjer både på et bevisst og et ubevisst plan. Barnet lærer i samhandling med andre, og språket utvikles trinn for trinn. Det er store forskjeller når det gjelder barns språkutvikling. Noen barn er tidlig ute og prater tydelig med en gang, mens andre må bruke lengre tid uten at det trenger å være noe unormalt i det.

Språkutviklingen går raskest hos barn, men språket utvikler seg hele livet. Også voksenspråket utvikler seg i det miljøet vi oppholder oss i. I noen miljø er det ofte bruk av forkortelser og "slang" uttrykk, mens i andre miljø er det uakseptabelt. Andre eksempel kan være ord og uttrykk knyttet til yrket du har som påvirker det språket du snakker.

Som yrkesutøver vil du ha behov for å vite noe om språkutvikling når du skal:

  • jobbe med barn og unge, både for å kunne observere barnets språkutvikling og for å stimulere den
  • jobbe med funskjonshemmede som trenger spesiell språkstimuli

Utfordringer til deg

  1. Søk på nettet og se om du kan finne gode sider som beskriver barn og unges språkutvikling
  2. Hvordan kan man stimulere barn og unges språkutvikling?
  3. Hvilken påvrkning har miljøet hatt for måten du snakker på?

Learning content

Utviklingen hele livet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff