Skip to content

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Utviklingen hele livetChevronRight
  5. Fysisk og motorisk utviklingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fysisk og motorisk utvikling

Fysisk og motorisk utvikling er knyttet til hvordan vi vokser og beveger oss. Denne utviklingen skjer ofte i en gitt rekkefølge, men vi skal likevel huske at det er store variasjoner for når et barn behersker de ulike områdene. Den fysiske utviklingen

Barn leker på stranda. Foto.


er i første rekke knyttet til hvordan vi vokser, for eksempel hvor høye vi blir.

Motorisk utvikling
Motorisk utvikling er evnen vi har til å få kontroll over våre bevegelser. Vi deler den ofte inn i to grupper: finmotorikk og grovmotorikk. Den motoriske utviklingen styres av hjernen og påvirkes av fysisk aktivitet som stimulerer nervesystemet og samvirket mellom nervesystemet og kroppens muskler.

Grovmotorikk
Grovmotorikk er de store bevegelsene som involverer de store kroppsmusklene. Det er disse musklene vi bruker når vi skal springe, sykle, gå osv. Tenk bare hva som skjer i barnets første leveår.

Finmotorikk
Finmotorikk er de små bevegelsene som vi bruker når vi skriver, pusler, legger perler osv. I ansiktet, spesielt rundt øynene, har vi for eksempel mange små muskler som er viktige for koordineringen av bevegelsene våre. De gjør det mulig for oss å kunne regne ut avstander og se små hindringer der vi går.

Reflekser
De første bevegelsene til barnet er styrt av reflekser. En refleks er en automatisk respons på en stimulering. Et eksempel er sugerefleksen der barnet automatisk forstår at det skal suge når det blir lagt til brystet. Nyfødte griper også rundt fingeren din automatisk hvis du legger den inntil hånden hans. Det kaller vi griperefleks. Etter hvert som barnet vokser, forsvinner de fleste refleksene, og barnet utvikler evne til å styre bevegelsene med viljen.

En refleks er en bevegelse som ikke er styrt av viljen. Du kan lese mer om reflekser ved å klikke her: Reflekser

Learning content

Utviklingen hele livet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff