Skip to content

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. MenneskekroppenChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Elev studerer skjelettet. Foto.

I dette emnet kan du lære om hvordan de ulike organene og organsystemene i kroppen er bygd opp, og hvordan de fungerer.

Topics

Menneskekroppen

 • Cella

  Alle levende organismer er bygget opp av ei eller flere celler. De fleste celler inneholder arvestoff (DNA) som forteller hva de skal gjøre.

 • Huden

  Huden er et av våre største organer. En sunn og velpleiet hud er blant annet vikitg for å beskytte mot ytre påvirkninger fra sol, vind og daglig arbeid.

 • Sirkulasjonssystemet

  Sirkulasjonssystemet er systemet som lar blodet sirkulere i kroppen. Det består av blod, blodårer og hjertet og er nært koblet til respirasjonssystemet.

 • Respirasjonssystemet

  Respirasjonssystemet består av øvre og nedre luftveier som transporterer luft til og fra lungene.

 • Muskel- og skjelettsystemet

  Bevegelsesapparatet består av muskelsystemet og skjelettsystemet.

 • Fordøyelsessystemet

  Fordøyelsesprosessen starter allerede i munnen. Fordøyelsessystemet består av flere organer maten passerer igjennom, og noen organer som tilfører stoffer.

 • Urinsystemet

  Urinsystemet består av to nyrer, to urinledere, urinblæren og urinrøret.

 • Nervesystemet

  Nervesystemet har som oppgave å styre kroppens adferd gjennom sin kontroll over muskler og kjertler.

 • Hormonsystemet

  Hormoner er kjemiske stoffer som kroppen bruker for å sende beskjeder fra ett sted til et annet.

 • Immunsystemet

  Immunsystemet, eller immunforsvaret, er kroppens forsvar mot fremmede stoffer som kan gjøre oss syke.

 • Sansesystemet

  Sanser er en fellesbetegnelse på syn, hørsel, luktesans, smakssans og følesans. Sansecellene fanger opp stimuli og formidler dem til nervesystemet.

 • Lymfesystemet

  Lymfesystemet er en viktig del av kroppens immunforsvar.

 • Forplantningssystemet

  Når du skal forklare hvordan forplantning hos mennesker foregår, må du kjenne til kroppens oppbygging og forplantningsorganenes funksjon.