Skip to content

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
 4. Ulike kulturer og livssynChevronRight
 5. Utfordringer og muligheterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utfordringer og muligheter

I løpet av noen tiår har Norge blitt et flerkulturelt samfunn, og dette vil påvirke din framtidige yrkesutøvelse på flere måter.

Bildet viser en gruppe ungdommer som ligger på en plen. Foto.

Som arbeidstaker vil du få kollegaer med en annen kulturbakgrunn enn deg selv, og du vil møte brukere og kunder som kommer fra andre land og tilhører andre kulturer enn du selv gjør. Som yrkesutøver må du være i stand til å se mulighetene et flerkulturelt samfunn tilbyr, og du må prøve å finne løsninger på de utfordringene det fører med seg.

Mennesker som kommer fra andre kulturer, har ofte et annet språk, andre matskikker, bruker andre klær, og har kanskje en annen religion enn vi har. Innvandring gir oss mange muligheter, men også noen utfordringer. Kulturen er viktig for identiteten vår, og den påvirker verdiene våre.

Høytider, mat og andre kulturer

De fleste religioner har egne fester, høytider og seremonier. For å ivareta brukere fra andre kulturer må du kjenne til hvilke markeringer de er vant til. Antirasistisk senter lager hvert år en kalender der merkedager for mange ulike religioner og kulturer er avmerket. Denne vil kunne være et godt hjelpemiddel.

Blir vi åpnere?

Mange hevder at vi blir åpnere av å bo i et flerkulturelt Norge ettersom vi omgås og lærer av mennesker som er åpnere enn det mange nordmenn er. Vi lærer oss at vi ikke trenger å være så reserverte mot fremmende mennesker. I mange av yrkene innen omsorg-, helse- og sosialsektoren kan vi se at mennesker som i utgangspunktet er reserverte overfor mennesker fra andre kulturer, fort lærer seg å sette pris på den jobben de gjør, kanskje nettopp på grunn av den nærheten og varmen de viser når de utøver jobben sin.

Utfordringer til deg

 1. Ta utgangspunkt i et av bildene på siden og skriv en tekst om hvilke muligheter et flerkulturelt samfunn gir.
 2. Fyll ut en tabell for hver religion
  RELIGION:
  MÅNED TRADISJON BESKRIVELSE MATTRADISJON
  Januar
  Februar
  Mars
  April
  Mai
  Juni
  Juli
  August
  September
  Oktober
  November
  Desember

  (Kjell Arne Standal)

 3. Se filmen Når integrering fungerer
  – Hvilke tiltak har denne kommunen satt i verk for at innvandrere skal kunne lære norsk?
  – Hvorfor er språkopplæring så viktig?
  – Kan du komme med flere ideer til hvordan innvandrere kan lære norsk? Diskuter i klassen.
  – Hvordan tror du arbeidsplassen fungerer som læringsarena?
 4. Se filmen Typisk norsk
  Her møter du mennesker som fokuserer på de positive sidene ved det å være innvandrer.
  – Hvilke fordeler peker de på?
  – Hvor har media oppslag om positive sider ved innvandring?
  – Hvordan kan du i ditt yrke vektlegge det positive ved andre kulturer?
 5. Se filmen Etiopisk mat
  Her blir du presentert for en type spisested som finnes i Norge i dag. Går vi 50 år tilbake, fantes det knapt et spisested som serverte annet enn tradisjonell norsk mat. Er det en fordel at vi har fått en rekke ulike restauranter, eller truer det den norske kulturen?

Learning content

Ulike kulturer og livssyn

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er kultur?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvorfor forskjellige kulturer?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Språk endrer seg over tid

 • SubjectMaterialFagstoff

  Finnes det en norsk kultur?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva vil det si å være norsk?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Samisk kultur

 • SubjectMaterialFagstoff

  Det flerkulturelle Norge

 • SubjectMaterialFagstoff

  Livssyn og tro

 • SubjectMaterialFagstoff

  Språk og deltakelse er viktig

 • SubjectMaterialFagstoff

  Møte med ulike kulturer

 • SubjectMaterialFagstoff

  Verdensbildet som kontekst

 • SubjectMaterialFagstoff

  Apotek da og nå

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Hilsemåter

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Typisk norsk

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Etiopisk mat

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Når integrering fungerer

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hos tannlegen på Lindeberg

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter