Skip to content

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
 4. Ulike kulturer og livssynChevronRight
 5. Finnes det en norsk kultur?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Finnes det en norsk kultur?

Det er vanskelig å definere hva som er norsk kultur. Den norske kulturen har en del fellestrekk, men det er store forskjeller på kystkulturen i Lofoten, bykulturen i Oslo og bondekulturen på Hedmarken.

Typisk norsk. Fotokollasje.

Fellesskapsfølelsen – vi-følelsen – er viktig for opplevelsen av å høre til et sted og følelsen av å være akseptert eller godtatt som et medlem av en gruppe. Dette fører også til at noe skiller «oss» ut fra «de andre». Det fellesskapsfølelsen som kan få oss til å stoppe opp i en butikk i utlandet og si: «Hei, er du norsk du også?»

Til diskusjon

Se på kollasjen over. Hva mener du er typisk norsk, og hva mener du ikke er en del av den norske kulturen?

Dersom dere diskuterer dette i klassen, blir dere kanskje ikke helt enige om hva som er typisk norsk og ikke. Hva med pizza? Noen vil nok si at den ikke hører med til norsk kultur, mens andre kanskje vil si at de spiser pizza hver uke, og at pizzaen derfor er en viktig del av det de mener er norsk kultur. Mange av dere kan nok være enige i at det å gå på ski hører inn under norsk kultur. Likevel er det mange i Norge som aldri går på ski.

I et flerkulturelt samfunn, som Norge er, skjer utviklingen fort. Da er det kanskje ikke så viktig hvor en tradisjon kommer fra, men hva vi har gjort med tradisjonen. Om vi har tatt noe opp i den norske kulturen, for eksempel pizza, så er den en del av den norske kulturen. Ut fra en slik forståelse blir alle bildene i kollasjen over en del av den norsk kulturen.

Alle vil kanskje ikke være enige i forklaringen over, og trolig er det ikke mulig å bli helt enige om hva norsk kultur er. Likevel er det flere ting de aller fleste vil være enige om at hører inn under norsk kultur, som for eksempel 17. mai, bunader, flagg og nasjonalsangen vår.

Utfordringer til deg

 1. Tenk deg at du skal lage et bilde med ulike ting som symboliserer norsk kultur. Hva ville du velge?
 2. Sammenlign de bildene dere har laget, og diskuter hvorfor de er ulike.
 3. Er nynorsk mer norsk enn bokmål?
 4. Er bunaden fortsatt norsk om den blir sydd i Kina for at den skal bli billigere?
 5. Hva er typisk norsk?
 6. Se filmen Hilsemåter.
  – Er det som blir presentert her, typisk norsk?
  – Er dette sider ved den norske kulturen som vi er stolte av, eller er det ting vi kan lære av andre kulturer på disse områdene?

Learning content

Ulike kulturer og livssyn

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er kultur?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvorfor forskjellige kulturer?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Språk endrer seg over tid

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva vil det si å være norsk?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Samisk kultur

 • SubjectMaterialFagstoff

  Det flerkulturelle Norge

 • SubjectMaterialFagstoff

  Utfordringer og muligheter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Livssyn og tro

 • SubjectMaterialFagstoff

  Språk og deltakelse er viktig

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fagarbeiderens møte med ulike kulturer

 • SubjectMaterialFagstoff

  Verdensbildet som kontekst

 • SubjectMaterialFagstoff

  Apotek da og nå

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Hilsemåter

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Typisk norsk

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Etiopisk mat

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Når integrering fungerer

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hos tannlegen på Lindeberg

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter