Skip to content

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Kultur, livssyn og religion

Som fagarbeider og ansatt skal du forstå og respektere enhver sin kultur, sitt livssyn og sin personlige tro. For å vurdere egen væremåte og egne handlinger må du ha kunnskaper slik at du kan justere dine holdninger når målet i arbeidet ditt er omsorg og utvikling hos brukeren.

Religion og livssyn

Topics

Kultur, livssyn og religion

  • Ulike kulturer og livssyn

    I Norge har vi tros- og livssynsfrihet, og vi har bred innvandring fra ulike kulturer. Det innebærer også ulike livssyn.