Skip to content

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Kommunikasjon og relasjonChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Kommunikasjon og relasjon

Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov. Det kan foregå verbalt (språklig) og ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lyder, peking eller øyekontakt.

Lege snakker med et barn som er sammen med sin mor. Foto.

Som fagarbeider innen helse-og oppvekstsektoren er kommunikasjon og relasjoner med mennesker i ulike situasjoner en sentral del av jobben din. Det er derfor viktig at du har kunnskaper om og ferdigheter innen de ulike formene for kommunikasjon.

Topics

Kommunikasjon og relasjon

 • Kommunikasjonsprosessen

  En kommunikasjonsprosess kan forklares med at det skjer overføring av informasjon mellom sender og mottaker.

 • Profesjonell kommunikasjon

  Som fagarbeider i helse- og oppvekstsektoren stilles det krav til kommunikasjon. Du skal kunne uttrykke deg godt skriftlig og muntlig.

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Fagarbeidere innen helse- og oppveksttjenestene møter mennesker fra mange ulike kulturer, i ulike aldre og i ulike livssituasjoner.

 • Samhandling og relasjoner

  I arbeid med mennesker er det viktig å bygge gode relasjoner mellom deg som profesjonell yrkesutøver og brukerne av helse- og oppveksttjenester.

 • Helseinformasjon fra ulike kilder

  Aviser, ukeblader og ulike nettsider byr på mye informasjon om helse og livsstil som påvirker oss i ulik grad.