Skip to content

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og smittevernChevronRight
 4. Hygiene i arbeid med menneskerChevronRight
 5. Smittekilder i nærmiljøetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Smittekilder i nærmiljøet

I løpet av en dag er hendene våre i kontakt med mange mulige smittekilder både hjemme og ute. I denne oppgaven skal du kartlegge områder i ditt nærmiljø som berøres av mange hender og derfor kan være en risiko når det gjelder spredning av smitte.

Elever spiser sammen i kantina. Foto.

Oppgaver

Velg et område på skolen, praksisstedet ditt eller hjemme som blir berørt av mange ulike hender i løpet av en dag.

 1. Lag en bildepresentasjon eller film som viser området, og forklar hvordan dette kan være en kilde for overføring av smitte.
 2. Demonstrer og forklar rutiner for rengjøring som må følges for å forhindre at dette blir en kilde til smittespredning.
 3. Hva kan du selv gjøre for å forhindre at du pådrar deg smitte i dette området?
 4. Hvordan kan du som fagarbeider formidle kunnskap om hygiene og smittevern til ulike brukere?

  1. barn og ungdom
  2. voksne og eldre
  3. brukere med kognitiv svikt
  4. pårørende

Learning content

Hygiene i arbeid med mennesker

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites