Skip to content

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Profesjonell yrkesutøvelseChevronRight
 4. Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeidChevronRight
 5. Tverrfaglig samarbeid gir helhetlig tilbudChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Films and Film clips

Tverrfaglig samarbeid gir helhetlig tilbud

Tverrfaglig samarbeid der ulike fagrupper bidrar med kompetansen sin, i tett dialog med bruker og pårørende, er nødvendig for å skape et godt helhetlig tilbud. I denne filmen møter du Vetle på 16 år og noen av yrkesutøverne som er med på å tilrettelegge hverdagen hans.

Utfordringer til deg

 1. Hvorfor er det viktig med tverrfaglig samarbeid?
 2. Hvilke yrkesgrupper er det vanlig å samarbeide med innen helse- og oppveksttjenestene?
 3. Diskuter i klassen:
  1. På hvilke måter kan BPA-ordningen fremme helse og mestring?
  2. Hvilke egenskaper er viktige hvis du skal jobbe som BPA?

Learning content

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites