Skip to content

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Profesjonell yrkesutøvelseChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

Fagarbeidere med ulik kompetanse samarbeider for å løse en oppgave. Foto.

I dette emnet kan du lære om hva som forventes og kreves av deg som profesjonell yrkesutøver. Du blir også kjent med alle yrkene innen helse- og oppvekstfag på videregående nivå og muligheter for videreutdanning både på fagskolenivå og høyere utdanning.

Topics

Profesjonell yrkesutøvelse

 • Yrkene innen helse- og oppvekstfag

  I helse- og oppveksttjenestene er det mange yrkesgrupper som til sammen har bred kompetanse.

 • Fagarbeider

  En fagarbeider er en yrkesutøver som har fått opplæring etter en fastsatt læreplan, avlagt fagprøve og mottatt fagbrev, svennebrev og/eller autorisasjon.

 • Etikk i arbeidet

  Etikk handler om hvilke holdninger og verdier du har, og som framtidig fagarbeider skal du utvikle disse.

 • Lover og regelverk

  Som arbeidstaker innen helse- og oppveksttjenestene er det viktig å kjenne til lover og regelverk som regulerer yrkesutøvelsen.

 • HMS i arbeidslivet

  HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og HMS-forskriften kalles også for internkontrollforskriften.

 • Oppbygning av tjenestene

  Det norske velferdssamfunnet kalles en velferdsstat fordi det offentlige har hovedansvaret for fordeling av grunnleggende goder.

 • Partene i arbeidslivet

  Hvordan samarbeider partene i arbeidslivet for å utvikle et bedre arbeidsliv? I arbeidslivet har både arbeidsgivere og arbeidstakere sine organisasjoner.