Skip to content

Helse- og oppvekstfag Vg1

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Helse og livsstil

  Som fagarbeider skal du fremme en aktiv og sunn livsstil og veilede brukerne av helse- og oppveksttjenester til å gjøre gode valg for egen helse.

 • Kommunikasjon og relasjon

  Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov.

 • Profesjonell yrkesutøvelse

  Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver.

 • Hygiene og smittevern

  For å unngå sykdom og lidelser i befolkningen er det viktig med god hygiene og rutiner for smittevern.

 • Utvikling

  I arbeid med mennesker må du kjenne til hvordan vi utvikler oss og hvordan vi formes av det livet vi lever.

 • Kosthold og ernæring

  Kunnskap om kosthold og ernæring er viktig for deg som skal jobbe i yrker innenfor helse- og oppvekstsektoren.

 • Menneskekroppen

  Det er viktig å ha kunnskap om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren.

 • Hjelpemidler og teknologi

  Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler for personer med forbigående eller varig funksjonsnedsettelse.

 • Forbruk og bærekraft

  Forbruk og bærekraft innenfor helse- og oppveksttjenstene handler om at du skal gjøre gode valg som arbeidstaker og samfunnsborger.

 • Førstehjelp

  Førstehjelp er tiltakene du skal utføre når du oppdager uhell, sykdom eller skade.

 • Yrkessituasjoner

  Yrkessituasjoner er beskrivelser av ulike situasjoner som du skal lære om for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis.

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook