Skip to content

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Kritisk tilnærming til tekstChevronRight
  4. KildebrukChevronRight
  5. Referanser og lisenserChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Etter arbeidet med denne stien skal du:

  • vite hva referanser og lisenser er
  • kunne bruke referanser og lisenser
  • forstå hvorfor du skal bruke referanser og lisenser