Skip to content

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. SkjønnlitteraturChevronRight
  5. Lyrisk diktningChevronRight
  6. Sammenlign to dikt!ChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Læringsmål

Når du har jobba med denne læringsstien, kan du

  • gjøre rede for innhold og form i to dikt:
    • "Ord over grind" av Halldis Moren Vesaas
    • "Hvilket rom har bare plass til én?" av Gro Dahle
  • sammenligne tematikk, bildebruk og form i de to tekstene