Skip to content

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Språket som mulighet

Språket tilbyr oss en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten! Men som overalt ellers: Øving gjør mester. Vi må øve på lesing, skriving og muntlig kommunikasjon slik at vi hele tida blir dyktigere språkbrukere.

Stein i mur med tekst kanskje vi skulle være stille. Foto
Et budskap kan formidles på ulike måter.

Topics

Språket som mulighet

 • Kommunikasjon

  Fagkunnskap om kommunikasjon er viktig i arbeidet med språk og tekst. Ord, kroppsspråk, bilder og andre slags tegn er ulike former for kommunikasjon.

 • Retorikk og argumentasjon

  Vil du overbevise, må du kunne argumentere, du må framstå som troverdig og vekke de rette følelsene hos publikum. Lær om retorikk og argumentasjon!

 • Språklige virkemidler

  Kunnskap om språklige virkemidler hjelper deg å ta hensiktsmessige og kreative språklige valg når du skal si eller skrive noe.

 • Litt om sjanger

  En sjanger er en modell for hvordan vi kan skrive, snakke og oppføre oss i en bestemt situasjon. Sjangerkunnskap er viktig for en dyktig språkbruker.

 • Skjønnlitteratur

  Innledning til kapitlet om episk, lyrisk og dramatisk diktning.

 • Sakprosa

  De fleste tekstene vi leser, er sakprosatekster. De har til felles at de handler om virkeligheten, men kan ellers være svært ulike. Lær mer om dem!

 • Sammensatte tekster

  Sammensatte tekster kombinerer flere ulike uttrykksmåter, som tekst, bilde og lyd. Lær særlig om virkemiddelbruk i tegneserier og filmer.