Skip to content

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Hvilke rettigheter bør språklige minoriteter ha?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Task

Hvilke rettigheter bør språklige minoriteter ha?

En oppgave om urfolk, minoriteter og språklige rettigheter

Porsanger kommune skrevet på norsk, samisk og kvensk på veiskilt. Foto.
Porsanger kommune er eksempel på en trespråklig kommune.

I 1998 sluttet Norge seg til Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Det er utgangspunktet for Minoritetsspråkpakten.

Minoritetsspråkpakten

"Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten. Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. I Norge begynte Minoritetsspråkpakten å gjelde i 1998."

(Regjeringen.no)

Oppgave

Studer informasjonen du finner på regjeringens sider om urfolk og minoriteter: Urfolk og minoriteter

 1. Lag et notat der du forklarer følgende:
  • kjennetegnene på at en folkegruppe utgjør en minoritet
  • kjennetegn som må være til stede før vi kan snakke om en nasjonal minoritet
  • rettigheter som Europarådet mener nasjonale minoriteter skal ha
  • hvilke norske befolkningsgrupper den norske regjeringen mener faller inn under begrepet nasjonale minoriteter
  • forskjellen mellom et urfolk og en nasjonal minoritet
 2. Diskuter deretter i klassen:
  • Bør urfolk ha andre rettigheter enn andre minoritetsgrupper som bor i Norge?
  • Hva oppnår det norske storsamfunnet ved å gi støtte til bevaring av minoritetsspråk?

Husk å begrunne standpunktene dine med faglige argumenter!

Learning content

Språkhistorie og språkpolitikk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

External resources

 • SharedResourceDelte ressurser

  Om vort Skriftsprog

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for external resources.