Skip to content

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960

Forholdene for minoritetsspråklige har stått sentralt i norsk språkpolitikk etter 1960. Hvilke problemstillinger synes du er viktigst i dag?

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Internatskolen for Flyttsame-barn i 1950.
Samiske barn undervises i norsk på internatskolen for flyttsamebarn i 1950.

Oppgave 1

Les fagteksten Språkdebatt og språkpolitikk fra 1960 til i dag, og svar på spørsmåla.

 1. Forklar disse begrepene:

  • nasjonalspråk
  • morsmål
  • minoritetsspråk
  • fremmedspråk
 2. Hvilke prinsipper blir fastslått i stortingsmelding 35, Mål og meining (2007–2008)?
 3. Hvorfor vedtok Stortinget i 1863 å "fornorske" samer og kvener?
 4. Les artikkelen Samisk og kvensk i Norge etter 1905. Hvilke konsekvenser fikk fornorskingsvedtaket for disse minoritetsgruppene?
 5. Hvor mange språkråd har vi i Norge i dag, og hvilke oppgaver har de?

Oppgave2

 1. Hvilke spørsmål synes du burde stå sentralt i den språkpolitiske debatten i Norge i dag? Skriv ned tre problemstillinger, og lag en kort begrunnelse for hvorfor du mener disse tre problemstillingene er viktige.
 2. Gå deretter sammen i grupper på fire til seks elever, og sammenlign det dere har skrevet. Hvilken problemstilling synes gruppemedlemmene er mest interessant? Hva mener dere i gruppa om denne problemstillingen?
 3. Presenter og diskuter denne problemstillingen med de andre elvene i klassen.
Last updated 10/29/2018
Text: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Learning content

Språkhistorie og språkpolitikk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

External resources

 • SharedResourceDelte ressurser

  Om vort Skriftsprog

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for external resources.