Skip to content

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Henning Fjørtoft om tekst i kontekst

Topics

Tekst i kontekst

 • Kulturmøter og kulturkonflikter

  Les tekster og se videoklipp som handler om kulturmøter og kulturkonflikter, men framfor alt om mennesker og erfaringene og opplevelsene deres.

 • Folkediktning og samtidstekster

  Når du skal sammenligne folkediktning og samtidstekster, kan du se på likheter og forskjeller i fortellemåte, og på det verdisynet som kommer til uttrykk i teksten.

 • Fortellinger om det norske

  Hva vil det si å være norsk? Hva preger norsk kultur? Disse spørsmåla har vært debattert i Norge siden slutten av 1700-tallet – og de debatteres fortsatt.

 • Samisk og kvensk litteratur og kultur

  Den samiske og kvenske litteraturen har en kort skriftlig tradisjon. Den muntlige tradisjonen derimot er lang og rik.

 • Nordisk litteratur

  Les tekster som er skrevet på ulike nordiske språk.

 • Norrøn tid

  Den norrøne perioden faller i store trekk sammen med den epoken som i Europa kalles middelalderen.

 • Humanisme og renessanse

  En innføring i språk og litteratur i senmiddelalder, humanisme og renessanse

 • Barokken

  En innføring i språk, litteratur og samfunnsforhold på 1600-tallet.

 • Opplysningstida

  Emneartikkel om opplysningstida, en epoke preget av rasjonalitet, framskrittstro og optimisme.

 • Romantikk og realisme

  En introduksjon til romantikk og realisme i litteraturen fra 1870 til i dag.

 • Modernisme

  Modernisme er et samlebegrep for ei rekke ulike retninger og stilarter innenfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk.

 • Litteraturhistoriske oppslagsverk

  Oppslagsverk som omfatter litteratur- og språkhistorie fra norrøn tid og fram til i dag. Her finner du også en egen lyrikkhistorisk tidslinje.