Skip to content

Norsk

 1. Home
 2. NorskChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Norskfaget, årsplan og eksamen

  Ei kort innføring i hvordan norskfaget på NDLA er bygd opp, og noen gode tips til muntlig og skriftlig eksamen.

 • Språket som system

  Alle språk har faste regler. Men reglene endrer seg over tid, og de kan brytes bevisst. Lær om grammatikk, dialekter, sosiolekter og nabospråk.

 • Språket som mulighet

  Når du jobber med språk og tekst, trenger du verktøy og fagbegreper. Lær om kommunikasjon, språklige virkemidler, sjangrer, retorikk og argumentasjon.

 • Språklig mangfold

  Vi har et språklig mangfold i Norge der majoritetsspråk, minoritetsspråk, dialekter og andre språklige varianter møtes.

 • Språkhistorie og språkpolitikk

  Språkhistoria viser hvordan historiske hendelser, teknisk utvikling og politiske beslutninger har påvirka språkutviklinga fra norrøn tid og fram til i dag.

 • Muntlig kommunikasjon

  Rett ord til rett tid! Jobb med presentasjoner, taler og innlegg, og lær om god diskusjons- og møteskikk.

 • Skriftlig tekstskaping

  Øv deg på å skrive kreative tekster, argumenterende tekster og tekstanalyser, og få råd om hvordan du kan skrive fordypningsoppgave.

 • Tekst i kontekst

  Bli kjent med tekster fra ulike tider og lær om sammenhengen tekstene har blitt skapt i. Denne kunnskapen er ofte helt nødvendig for å forstå en tekst.

 • Kritisk tilnærming til tekst

  Kritisk tilnærming til tekst er å vurdere tekstene vi leser – deres troverdighet og påvirkningskraft, men også å tenke over egen kommunikasjon.

Om norskfaget

Lysegrå, polert og avrunda stein som ligger på kantete steiner med lav. Finnmark. Foto.

Om norskfaget

Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter – med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker!

New content

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook