Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Det nasjonale og det globaleChevronRight
  5. Norge som nasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Norge som nasjon

I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov. Det skjedde i ei tid med framvekst av nasjonalstatar i Europa, og land var på jakt etter det som var særeget for dem. Det førte til en oppblomstring av nasjonalromantisk kunst som ville framstille "folkesjelen".

17. mai ved Eidsvollbygningen. Foto.
17. mai ved Eidsvollbygningen

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange,
et fedreland vi trives ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant flere
av Norges æres-sange

Slik lyder første strofe av Henrik Wergelands dikt. Det ble satt melodi til diktet, og det var nasjonalsang fram til 1864. I diktet oppsummerer Wergeland mye av det som gjorde og gjør Norge til en nasjon.

Vi ere en nasjon vi med

I 2014 feiret vi at det var 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Ofte tenker vi på Norge som en nasjon som våknet opp til bevisstheten om å være en nasjon først da fellesskapet med Danmark gikk i stykker, og vi fikk vår egen grunnlov.

Jakten på folkesjelen

I tiden etter blusset nasjonalromantikken opp med viktige bidrag i litteratur, musikk og malerkunst. Man gikk tilbake til historien og trakk frem vikingekonger og deres bragder og skrev nasjonal historie (P.A. Munch).

De intellektuelle i byene dro ut på landet og fant den norske folkesjelen i bondekulturen og folkeeventyrene (Asbjørnsen og Moe). Bjørnstjerne Bjørnson skrev om den frie norske bonden. Henrik Ibsen skrev om «Hærmænderne på Helgeland». Adolph Tidemand og Hans Gude malte «Brudefærden i Hardanger», og komponistene Edvard Grieg, Halfdan Kierulf og Richard Nordraak ga melodier til norske sanger.

Nasjonalromantikken

Bevisstheten om at Norge var en særskilt nasjon vokste frem. Vi fikk eget Storting, flagg og det norske språk; landsmålet eller nynorsk fikk sin form gjennom innsatsen til Ivar Aasen.

Hva er en nasjon?

Men hva er en nasjon? I 1905 fikk landet sin uavhengighet da unionen med Sverige gikk i oppløsning. Norge var en nasjon fellesskap.Historikeren Benedict Anderson sier at nasjonen er et forestilt, politisk fellesskap.

Det er forestilt fordi medlemmene i selv de minste nasjonene bare vil kjenne et fåtall av sine medborgere. De fleste av dem vil aldri møtes, vil aldri ha hørt snakk om hverandre; likevel vil de være i stand til å forestille seg at de er medlemmer av det samme fellesskapet.[1]

Ifølge Anderson er nasjonen en konstruksjon inne i våre hoder. Nasjonen oppfattes som et fellesskap, «et dypt, horisontalt kameratskap». Geografi, historie, språk og kultur danner grunnlaget for våre nasjonale forestillinger, men den nasjonale kulturen ligger ikke i våre gener.

  1. 1«Forestilte fellesskap: refleksjoner omkring nasjonalismens opprinnelse og spredning». Anderson, Benedict. Spartacus. 1996.

Learning content

Det nasjonale og det globale

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter