Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Det nasjonale og det globaleChevronRight
  5. Innvandring er ikke noe nyttChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Innvandring er ikke noe nytt

Mange tenker at det er innvandringen de siste tiår som har gjort Norge til et flerkulturelt samfunn. Det er en utbredt oppfatning at Norge før denne tiden kulturelt sett var et mer ensartet samfunn.

Flyktningeskipet Fridjof Nansen. Foto.
Fra flyktningeskipet Fridjof Nansen

Hanseatene

Men ulike kulturer har bestandig vært til stede i det norske samfunnet. Dagens innvandring er ikke noe nytt i historien. I hansatiden på 14-1500-tallet slo tyskere seg ned i Oslo, Tønsberg og Bergen som handelsmenn og håndverkere. Senere, på 1600-tallet, kom de som gruvespesialister til Røros.

I de samiske områdene i nord, var det nordmenn som var innflytterne. Finner innvandret over Finnskogene til Sør-Norge, og de dro over grensen til Finnmark der de ble kalt kvener.

Arbeidsinnvandring

Da Norge ble styrt fra Danmark, var det mange i embetsverket som kom fra Danmark. Flere tyske offiserer ble rekruttert til den dansk-norske hær. Etter midten av 1800-tallet begynte jødene å komme. Fra rundt 1970 kom det flere arbeidsinnvandrere fra Asia, særlig pakistanere.

Svensk innvandring

Svensker har gjennom hundrevis av år vært en viktig innvandrergruppe i Norge. I klippet ser vi at mange svensker på 1800-tallet var arbeidsinnvandrere, akkurat slik vi ser i dag.

Statistikk

I 2011 var det ifølge Statistisk sentralbyrå 508 000 personer bosatt i Norge som enten hadde innvandret selv eller var født i Norge med innvandrerforeldre. (Finn tall nye hos Statistisk sentralbyrå) Til sammen utgjorde disse gruppene 10,6 prosent av befolkningen. Oslo har den største andelen av innvandrere. I 2011 utgjorde de 26 prosent av befolkningen i Oslo eller 152 000 personer.

Tall fra 2011:

  • 47 prosent av innvandrerne har bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.
  • 2 av 10 innvandrere har bodd i Norge i mer enn 20 år og 4 av 10 har bodd her i 4 år eller mindre.
  • 57 prosent av alle norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra Asia, og 16 prosent er 20 år eller eldre.
Innvandrerstatistikk. Graf.
Innvandrerstatistikk

Learning content

Det nasjonale og det globale

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter