Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Det nasjonale og det globaleChevronRight
  5. GlokaliseringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Glokalisering

Det som skjer et sted, kan ha sitt utspring et helt annet sted på kloden, og det kan få konsekvenser lokalt. Det lokale har likevel ikke fått mindre betydning på grunn av globaliseringen. Vi skal her se på begrepet glokalisering.

Nærbilde av hånd med gullsmykker som hånterer en lp-plate. Foto.
Hvor stor forskjell er det på norsk og amerikansk rap?

Territorier og grenser er fortsatt viktige for produksjon, marked, regjering, miljø og identitet. Også «cyberspace» som prinsipielt er uten grenser, må tilkobles fra en lokalt basert datamaskin.

Grensene endrer seg

Om noen grenser forsvinner, så oppstår det også nye. Oppløsningen av Jugoslavia i 1990-årene førte til dannelsen av en rekke nye stater med nye grenser mellom dem. Noen av disse landene kjenner du sikkert, for eksempel Kroatia, Serbia, Bosnia og Kosovo. Nå søker de fleste av disse nye statene om å bli medlemmer av EU der grensene får mindre betydning på grunn av fri flyt av penger, varer og tjenester.

Effekten av globalisering

Vi har tidligere sett på globaliseringens effekter på kulturen og registrert hvordan globaliseringen kan bidra til homogeniserin (ensretting), hybridisering (blanding), eller også nyskapning. Dette skjer lokalt.

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen påpeker at globaliseringen ofte følges opp av lokale motreaksjoner.[1] Det kan bli viktig å holde på lokale matretter, praktisere lokale skikker og mobilisere nasjonalfølelse i møte med fremmede impulser.

Glokalisering

Roland Robertson skapte i 1992 ordet glokalisering for å karakterisere de prosessene som pågår. Lokal identitet blir ofte mobilisert når folk møter globaliseringen, fordi folk ønsker å understreke sin særegenhet når den trues.

Eksempel

Afrikansk inspirert rap-musikk som er en global trend, plukkes opp og bearbeides av nordmenn og andre folkegrupper rundt i verden og gis lokale uttrykk; det blir en glokal musikkform som er helt ny. Den kan også spre seg til nye områder. I dette klippet ser du hvordan Gatas Parlament bruker rap til å framføre sin protest.

RAP

Også det globale markedet kan plukke opp lokale varianter og videreselge det på det verdensvide globale markedet. «Etnisk musikk» er et eksempel på global markedsvare med lokalt utspring.

Vanskelig å skille det nasjonale og det globale

Det sosiale rom hvor det enkelte menneske lever og kommuniserer med sine medmennesker består både av territoriale og supraterritoriale aspekter. Både lokale, regionale, nasjonale og globale relasjoner er en del av den daglige virkeligheten. Hos det enkelte menneske henger de faktisk nøye sammen. Det globale kan ikke gjøres til en «ting» som ikke er relatert til de daglige «ting»: relasjoner til andre mennesker, arbeid, fritid, praktiske oppgaver, mat og søvn.

  1. 1«Globalisering: åtte nøkkelbegreper». Eriksen, Thomas Hylland. Universitetsforlaget. 2008.

Learning content

Det nasjonale og det globale

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter