Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Det nasjonale og det globaleChevronRight
  5. Hva er globalisering?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hva er globalisering?

At vi lever i en global verden høres ut som «smør på flesk». Verden er en globus, en kule i verdensrommet. Selvsagt lever vi her i verden. Når uttrykket likevel ofte brukes slik, henger det sammen med fenomenet globalisering.

Jordkloden. Foto.

Globaliseringen er et uttrykk for at verden i dag henger sammen på en rekke måter som ikke var vanlig tidligere. Den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien og alt det den medfører, gjør at grenser ikke betyr det samme som før.

Når grensene forsvinner

Teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle utviklinger krysser grenser og påvirker nasjonalstaten slik at den inngår i noen større sammenhenger hevet over nasjonalstaten.[1]

Her foreleser professor Øyvind Østerud om globalisering og nasjonalstater:

Globaliseringen og nasjonalstatene

Spørsmål:

Hvordan forklarer professor Øyvind Østerud sammenheng mellom globalisering og nasjonalstater?

Teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle utviklinger krysser grenser og påvirker nasjonalstaten uten at den kan ha helt kontroll over utviklingen. Nasjonalstaten må forholde seg til det internasjonale samfunnet: overnasjonale institusjoner, multinasjonale og ikke-statlige organisasjoner på alle disse områdene.[2]

Eksempel

Den 15. september 2008 gikk investeringsbanken Lehman Brothers i USA konkurs, og da amerikanske myndigheter unnlot å gripe inn, ble hele verdens pengemarkeder rammet av en akutt krise. Dette innledet en finanskrise som fikk store ringvirkninger i hele verden i 2008 og 2009. Bankene hadde lånt ut for mye penger som det ikke var dekning for.

Globaliseringen har mange forgreininger, men for å få et grep på de viktigste sidene av den, skal vi her ta for oss disse fire viktige områdene: Teknologisk, økonomisk, politisk og kulturell globalisering. Disse områdene henger også nøye sammen, som vi skal se. Senere skal vi se på hvilke konsekvenser globaliseringen har både internasjonalt og lokalt.

Les mer

Før du går videre på artiklene om globalisering i kommunikasjon og kultur, kan du se nærmere på globalisering i artikkelen Begrepet globalisering.

  1. 1«En ny og større verden: globaliseringens ansigter». Bislev, Sven. Fremad. 1999.
  2. 2«En ny og større verden: globaliseringens ansigter». Bislev, Sven. Fremad. 1999.

Learning content

Det nasjonale og det globale

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter