Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Det nasjonale og det globaleChevronRight
  5. Globaliseringens kjennetegnChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Globaliseringens kjennetegn

Oppgave 1

I dette klippet hører vi Hylland Eriksen snakke om Typisk norsk. Essays om kulturen i Norge (fra 1993), og om typisk norsk egentlig er så norsk.

Hylland Eriksen om det typisk norske

Se klippet og knytt til fagstoffet om globalisering og begrepene du har lært.

Oppgave 2

De globaliseringsprosessene vi opplever i dag kunne en for bare kort tid siden overhodet ikke forestille seg, og de var heller ikke mulige.

  • Forklar hvordan globaliseringsprosessene er transplanetære og supraterritorielle.
  • Hvordan skiller disse prosessene seg fra tidligere tiders teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle forbindelser og strømninger?
  • Hva er det som gjør globaliseringen mulig i dag til en grad som ikke var mulig tidligere?

Learning content

Det nasjonale og det globale

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter