Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 4. Det nasjonale og det globaleChevronRight
 5. Globalisering på flere områderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Globalisering på flere områder

Oppgave 1

Kommunikasjonsteknologien har raskt forandret vår virkelighet, og vi snakker nå gjerne om at vi lever i informasjonsalderen.

 • Hvilke ringvirkninger har informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på individuelt plan, lokalt plan, nasjonalt og internasjonalt? Stikkord: Økonomi, politikk, kultur.
 • Beskriv hvordan IKT har ført til den globaliseringen vi er vitne til i dagens samfunn. Kunne vi fått denne utviklingen uten IKT?

Oppgave 2

Ungdommer reiser mer og oftere på ferieturer, studieopphold og studentutveksling til utlandet sammenlignet med tidligere ungdomskull.

 • Hvorfor tror du dette er så populært?
 • Hva er det som har gjort dette mulig for større grupper enn tidligere?
 • Hvordan tenker du dette bidrar til globalisering?

Oppgave 3

Håndskrevet brev fra atten-nittiårene. Foto.
Amerikabrev

Seint på 1800-tallet emigrerte tusenvis av norske ungdommer til Amerika. Mange foreldre så aldri barna sine igjen, men de sendte brev fram og tilbake. Disse brevene tok flere måneder over Atlanteren. I dag kan ungdom i utlandet snakke med foreldrene på Skype for eksempel.

 • Hva tror du emigrantungdommene kommuniserte hjem? Sammenlign med hva ungdom på utenlandsopphold vil kommunisere med foreldrene om på Skype. Lag gjerne et rollespill.
 • Hvordan tror du Amerikabrevet bidro til globalisering?

Oppgave 4

I vår tid er ikke ett lands økonomi uavhengig av økonomien i andre land. Økonomi er kanskje det område der globaliseringer har skapt de største utfordringer.

 • Finn eksempler på hvordan globaliseringen påvirker landenes økonomi.
 • Finner du slike eksempler i nærmiljøet ditt?
 • Hva begrenser og hva fremmer internasjonal økonomisk virksomhet?
 • Hva er positive ringvirkninger av markedsøkonomi?
 • Hva er negative ringvirkninger av markedsøkonomi?

Oppgave 5

Det finnes mange eksempler på at nasjonalstater ikke har full kontroll innenfor sine egne landegrenser. En klasse har elever med bakgrunn i disse landene: Tyrkia, Kina, Irak, Tsjetsjenia, Egypt, Syria og Somalia.

 • Ta for dere ett av landene og pek på hvilken rolle nasjonalstaten spiller, gi en kort redegjørelse for konfliktområder og beskriv hvordan nasjonalstaten prøver å kontrollere det som skjer.
 • Sett det hele sammen til en digital fortelling.

Oppgave 6

Det er vist til hvordan møtet mellom ulike kulturimpulser førte til framveksten av jazz. Kjenner du til andre slike nyskapninger som er et resultat av kulturmøter innenfor andre kulturformer, for eksempel mat. klær eller arkitektur?

 • Hvor kom impulsene fra?
 • Hvilke kulturer møtte hverandre?
 • Hvordan ble uttrykket?
 • Lag en visuell presentasjon:

Learning content

Det nasjonale og det globale

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter