Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunnChevronRight
  5. Å endre overbevisningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å endre overbevisninger

Hva skyldes det når vi handler i strid med holdningene og kunnskapene våre, eller når det viser seg at overbevisningene våre ikke stemmer? Sosialpsykologer har sett på hva som skjer når holdningene og kunnskapene våre ikke stemmer med det vi gjør.

Bygård med mange fargerike vinduskarmer. Foto.
Vi er i stor grad styr av vaner. Nye naboer er en endring som kan skape ubehag.
To mennesker som løfter kjøelskap ut av flyttebil. Foto.
Nye naboer

Et eksempel på en slik situasjon kan være når en person som generelt ser positivt på mennesker med en annen kulturbakgrunn enn sin egen (holdning), og som vet at det er galt å diskriminere (kunnskap), likevel ikke liker at det flytter mennesker med en fremmed kultur inn i nabohuset. Han eller hun lar kanskje være å hilse på de nye naboene eller involvere seg med dem (handling), slik han/hun vanligvis ville gjort med nye naboer.

Her handler en stikk i strid med holdningen og kunnskapen en generelt har. Hvorfor gjør man det? Kan det ha noe med følelseskomponenten i holdninger å gjøre? At det er helt i orden å være tolerant, så lenge det ikke angår deg så mye?

Trekomponentmodellen

Modellen viser forholdet mellom holdningene dine, kunnskapen og følelsene du har og måten du handler på. Illustrasjon.
Trekomponentmodellen

Du husker kanskje at du tidligere har lært at holdninger består av alle disse tre delene, slik vi så det i denne modellen til høyre:

Leon Festinger (1919–1989) var en amerikansk sosialpsykolog. I forskningsarbeidet sitt la han merke til at menneskene han observerte, følte behag hvis de opplevde overensstemmelse mellom det de tenkte, sa og gjorde. Vi søker kontinuerlig orden og harmoni. Dette ser vi når vi velger et favorittsete på bussen eller et stambord på kaféen.

Kognitiv dissonans

Hva skjer så når noen tar "ditt" sete eller bord? Da føler du et ubehag og blir urolig, og søker å gjennopprette harmonien. Den som får nye naboer i eksempelet over, vil også føle et sterkt ubehag, fordi den tidligere overbevisningen ikke stemmer, og vil gjøre mye for å finne en balanse. Kanskje vil han/hun justere overbevisningen sin litt i retning av at folk med fremmedkulturell bakgrunn er OK, med ett unntak for akkurat den kulturen de nye naboene har?

Det er dette som skjer, mente Festinger, når det gjelder vårt vanemessige tanke- og trosmønster. Det oppstår en indre konflikt hvis det ikke er overensstemmelse mellom tankene våre og handlingene våre. Denne spenningstilstanden kalte Festinger kognitiv dissonans. Den eneste måten å overvinne dette ubehaget på er ifølge Festinger å gjenskape et samsvar.

Det er veldig vanskelig å endre faste overbevisninger. Vi kan bli immun mot de klareste bevis og de mest rasjonelle argumenter. Festinger forklarte dette med at vi går veldig langt for å unngå kognitiv dissonans, siden det er så ubehagelig.

Studier av kognitiv dissonans

I 1954 fikk Festinger anledning til å se hvordan teorien om kognitiv dissonans fungerte i praksis. En nyreligiøs sekt i USA hadde fått en dommedagsprofeti om at jorda skulle gå under den 21. desember det året. De som hadde den rette troen, skulle unnslippe på flygende tallerkener.

Festinger intervjuet sektmedlemmene før og etter den datoen. Hvordan taklet de at overbevisningen deres ikke stemte, den kognitive dissonansen? En skulle jo tro at de ville oppgi sin tro når jorda allikevel ikke gikk under. Slik gikk det ikke. Overbevisningen ble justert ved at lederen av sekten hadde fått en beskjed fra høyere makter om at hele jorda var blitt spart, fordi medlemmene var så sterke i troen. Sekten jublet over dette, og seinere endret de tidspunktet for jordas undergang.

Learning content

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter