Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 4. Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunnChevronRight
 5. Hvor kommer fordommer fra? ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Hvor kommer fordommer fra?

Oppgave 1

Gruppearbeid om "Jeg har ingen fordommer": Les teksten her Hvor kommer fordommer fra?.

Det er ikke gitt noen anvisninger ("smiler" e.l.) til teksten "Jeg har ingen fordommer".

 • Dersom du skulle dramatisere teksten, hvilke anvisninger for kroppsspråk, stemmebruk og toneleie ville du ha gitt? Kopier teksten, legg til slike anvisninger som du mener understøtter budskapet, og lag et manus til dramatisering.

Dersom flere grupper lager manus i klassen, bør gruppene gjøre det uavhengig av hverandre. Ha så en framføring for hverandre. Hvilken gruppe har lykkes best i å understøtte budskapet?

 • Diskuter hvordan kroppsspråket påvirker mottakers oppfattelse av senders (den unge morens) budskap.
 • List opp fordommene dere mener den unge mora har. Hvilke grupper retter fordommene seg mot? Sammenlign listene i gruppene.
 • Se på Clarks funn om rasefordommer og hvor de kommer fra. Hvordan tror dere denne unge moren kan bidra til fordommer hos sine barn? Synes dere at denne eksempelhistorien understøtter Clarks funn?

Oppgave 2

Au pair-ordningen i Norge har vært gjenstand for debatt. Denne ordningen ble etablert fordi man ønsket en kulturutveksling mellom folk i vertslandet og au pairens hjemland. Hva så når au pairen kommer fra et fattig land, som for eksempel Filippinene? Les artikkelen Au pairer i Norge.

Drøft:

 • Hva er kulturutveksling? Hva er premissene for at det skal skje?
 • Er au pair-ordningen slik den fungerer, kulturutveksling?
 • Hva slags fordommer kommuniseres i artikkelen og kommentarfeltet?
 • Kan du tenke deg noen grunner til at au pairer fra Filippinene er spesielt attraktive?
 • På hvilken måte kan man relatere det som debatteres her, til begreper du har lært, som for eksempel etnosentrisme, den normative kulturforståelsen og stereotypier?
 • Hva er forskjellen på kulturutveksling, slik som vi ser det med filippinske au pairer, og ordninger som du kan benytte deg av som AFS- eller språkskolestudent i et annet land?
 • Hvordan underbygger dette forskjellene mellom fattige og rike land?

Oppgave 3

Clarks dokketester:

Ekteparet Clarks utførte forsøket med dokker før segregeringspolitikken i sørstatene ble opphevet. Hva nå når USA har fått en svart president? Se denne videoen Clarks Doll Test.

 • Hva fant Clarks egentlig ut? Bruk videoen og modellen i fagartikkelen som bakgrunn.
 • Forsøket har blitt gjentatt flere ganger siden. Stemmer Clarks funn fortsatt? Hva er ulikt?
 • Hvilken effekt har det på fargede barns oppfatning av dem selv at de har fått en svart president?
 • På bakgrunn av det du har sett her, og fagartikkelen. Hvor vil du si fordommer kommer fra?

Oppgave 3

Fordommer i amerikansk ungdomsfilm:

Finn en amerikansk ungdomsfilm (som for eksempel Save the Last Dance, Nancy Drew, Kick Ass, Twilight eller The Hunger Games). Studer den nøye med tanke på om den formidler stereotypier som bygger opp under fordommer. Lag en presentasjon der du gir svar på disse spørsmålene:

 • Hva kjennetegner kvinnerollene og mannsrollene i denne filmen?
  • Er det kjønnsforskjeller i yrke, holdninger til sex, holdninger til det annet kjønn, interesser, utdanning, hvordan de viser følelser, styrke, omgangsform, hvordan de snakker og hva de snakker om, om de er ledere eller lar seg lede?
 • Hva kjennetegner medlemmer av ulike etniske og religiøse grupper i filmen? Se stikkordene i punktet ovenfor.
 • Hva skiller populære karakterer fra upopulære personer/karakterer i filmen?
 • Er denne filmen med på å bygge opp fordommer hos sine seere? I så fall hvordan?
 • Er filmen med på å motarbeide eller forsterke fordommer? I så fall hvordan?
 • Relater det du har funnet ut om filmen, til begreper du har lært, og drøft hvordan og hvorfor fordommene hos karakterene har oppstått. Se på disse begrepene:
  • stereoptypier
  • holdninger og verdier
  • etnosentrisme
  • fordommer
  • sosialisering
  • kulturforståelse
  • kulturavstand
  • kulturfilter

Learning content

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites