Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Kommunikasjon og kultur

Hvem er du, og hva gjør deg til deg? Du er påvirket av kulturen du vokser opp i, men gjennom livet blir du også utsatt for impulser fra flere kulturer. I et slikt mangfoldig landskap er det å kjenne seg selv viktig, ikke minst i møte med andre mennesker.

Kebab-kiosk plassert i landlig vinterlandskap. Foto.
Det norske landskapet er mangfoldig. Flere kulturer lever sammen.

Norge er et flerkulturelt samfunn, der mennesker med ulike verdier, normer og holdninger skal leve sammen. Det er også økt samarbeid på tvers av landegrensene, både innenfor industrien, vitenskapen, utdanningssystemet og kulturlivet. Det har derfor blitt enda viktigere å kunne kommunisere på tvers av og innenfor kulturer.

Hvordan påvirker sosiale faktorer og ulike kulturelle verdier kommunikasjonen mellom mennesker? I dette emnet skal du lære om forholdet mellom kultur og kommunikasjon. Ved hjelp av ulike teorier skal du lære å analysere og drøfte hvordan dette er tett knyttet sammen.

Topics

Kommunikasjon og kultur

 • Det nasjonale og det globale

  Ytringsfrihet er et emne som viser at vi har ulike kulturelle ståsteder og oppfatninger av hva som er krenkende.

 • Kulturell identitet

  Vi ser på ulike sider ved identitetsbegrepet for å få en dypere innsikt i grunnlaget for kommunikasjon mellom mennesker.

 • Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn

  Plutselige forandringer i livssituasjonen, som å flytte til et nytt sted, kan medføre det som kalles kultursjokk.