Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Språk og samtaleanalyseChevronRight
  5. Lukket og åpen samtaleChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lukket og åpen samtale

Under drøftingen av hermeneutisk analysemodell drøftet vi grundig åpen og lukket kommunikasjon. En lukket spørsmålsstilling åpner bare for en bestemt type svar, mens en åpen spørsmålsstilling åpner for flere svaralternativer og mulig diskusjon.

Oppgave

Denne teksten er hentet fra en elevblogg der temaet er samtaleanalyse:

«En skinndialog er en dialog der det kan virke som om eleven følger sin egen resonnementsrekke, men i virkeligheten er det læreren som styrer elevene via lukkede spørsmål som det er enkelt å besvare. Disse spørsmålene er knyttet til lærerens egen forståelse og resonnementsrekke, og dermed kan syntesen, helheten og forståelsen hos eleven bli fraværende»

  • Diskuter denne observasjonen. Stemmer den i deres klasse?
  • Har dere diskutert dette fenomenet med læreren?

Learning content

Språk og samtaleanalyse

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter