Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Språk og samtaleanalyseChevronRight
  5. TranskripsjonssymbolerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Transkripsjonssymboler

Når vi skal analysere en muntlig samtale, trenger vi å skrive den ned. Vi vil helst gjengi samtalen så nøyaktig som mulig, med alle småord, rettelser, nøling, latter og pauser slik som en opplever i en naturlig spontan samtale.

To jenter som ler. Foto.
Du skal også markere latter i samtaler når du transkriberer.

Det som vi i en skriftlig tekst gjerne vil kalle «feil» kan være viktig å få med i en samtaleanalyse, fordi slike uregelmessigheter kan avdekke viktige språkfunksjoner, handlinger og strategier. Også ikke-verbale ytringer ønsker vi å få med. Kroppsspråket er en viktig del av samtalen.

Vi skal her presentere noen enkle tegn for å gjengi, eller transkribere, samtalen, såkalte transkripsjonssymboler.[1]

Transkripsjonssymboler Forklaring
- avbrutt ord
= forlenget stavelse
(...) utelatt tekst
[ ] overlappende tale
(utyd) utydelig ytring
!ord ord uttrykt med ettertrykk (emfatisk trykk)
(trekker pusten), (sukker)ikke-verbalt element
<leende>tekst</> informasjon om hvordan ytringen uttales (som leende, hviskende eller overrasket.)
  1. 1«Ungdomsspråk». Hasund, Ingrid K.. Fagbokforlaget. 2006.

Learning content

Språk og samtaleanalyse

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter