Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Språk og samtaleanalyseChevronRight
 5. SamtaleanalyseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Samtaleanalyse

En samtale er som vi vet en muntlig tekst. Vi kan finne noen av de samme måtene å strukturere samtalen på som vi finner i en skriftlig tekst. Vi skal gå nærmere inn på hva en samtaleanalyse er og hva du kan se etter i en analyse.

Seks ungdommer som sitter i ring i et klasserom og diskuterer fag. De smiler og ser på hverandre. Foto.

Det er en viktig forskjell mellom skriftlige og muntlige tekster. I en samtale deltar samtalepartnerne hver sin gang. De veksler mellom å være taler og lytter. Dermed er det mye mindre forutsigbart hvordan selve samtalen vil utvikle seg. En samtale kan fort ta en uventet vending.

Elementer i en samtaleanalyse

Derfor er det også veldig vanskelig å lage en oppskrift for hvordan en skal gjennomføre en samtaleanalyse. Vi skal i det følgende bare gi noen elementer som kan sette oss på sporet av mulige drøftelser:

 • Transkripsjonssymboler: For å kunne skrive ned en samtale må vi kunne transkribere.
 • Emne: Vi må se på emnene for samtalen og hvordan de veksler og ytringer, som vi vil kalle replikker.
 • Respons og tilbakemelding: I samtalen ser vi på responsen og tilbakemeldingssignalene som gis. Her merker vi oss ikke-verbale signaler som for eksempel et smil og kulturelle variasjoner i forhold til disse signalene.
 • Ordvalg: Videre ser vi på ordvalget. Det kan si mye om sosial og kulturell bakgrunn.
 • Reperasjon: Noen ganger må vi inn med reparasjon eller korrigering av en samtale dersom vi er redd for ikke å bli forstått.
 • Sekvenser: Språkhandlinger kan deles inn i sekvenser, for eksempel et spørsmål og et svar.
 • Turtaking: For at man ikke skal snakke i munnen på hverandre, noe som skjer ved overlapping, er det nødvendig med en viss turtaking. Det oppstår også pauser mellom turtakingene.
 • Høflighetsindikator: Hvis vi vil oppnå velvilje hos mottaker, bruker vi en høflighetsindikator, som eksempelvis å gi en kompliment, og vi må ta initiativ i samtalen.
 • Symmetri og asymmetri: Avhengig av kommunikasjonssituasjonen vil det være en viss balanse mellom samtalepartnerne, symmetri eller assymetri.
 • Samtaler kan være åpne og lukkede.
 • Vi skal til slutt se på noen språkhandlinger.

Learning content

Språk og samtaleanalyse

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites