Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Språk og samtaleanalyseChevronRight
 5. Turtaking og overlappingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Turtaking og overlapping

Oppgave 1

Husker du hva disse begrepene betyr, og kan du gi eksempler på dem:

 • mimikk
 • gester
 • pragmatikk

Oppgave 2

Gjør observasjoner som viser hvordan dere gir turtakingssignaler i en muntlig samtale.

 • Hvordan får du ordet, og hvordan tar du ordet i en diskusjon med dine kamerater?
 • Hvem tar ordet i diskusjoner i klassen? Har dere en ordstyrer? Er det noen som tar rollen som ordstyrer? Er det noen som tar ordet fra de andre?
 • Hvem tar ordet i elevrådet? Hvem er ordstyrer? Hvordan sørger han eller hun for at alle får sin tur? Eller er det noen som «overkjører» de andre hele tiden?

Oppgave 3

I første del av denne videoen forklarer skuespiller Tom Larsen om bruk av mimikk i forbindelse med rollekarakteren "Øllik".

 • Legg merke til mimikken i reklameinnslaget i starten og drøft med en medelev: Hvordan tolker dere de ulike utrykkene?
 • Oppsummer det Tom Larsen sier om bruk av mimikk. Var noe av dette nytt for deg? Diskuter med en medelev.
Fra manus til rolle

Learning content

Språk og samtaleanalyse

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter