Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Tekst og kontekstChevronRight
 4. Tradisjon, modernitet og postmodernitetChevronRight
 5. NovellesjangerenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Task

Novellesjangeren

FooterHeaderIconFooter iconLK06

I artikkelen Skjønnlitterære sjangrer i endring så vi på Maurits Christopher Hansens tekst "Novellen" (1837). Dag Solstad har skrevet en novelle med nesten samme tittel som Maurits Christopher Hansen, men i ubestemt form: ”Novelle” fra samlingen Svingstol (1967). Både ”Novellen” og ”Novelle” gir oss innblikk i sjangeren novelle, men de er høyst ulike og er skrevet med over hundre års mellomrom.

Oppgave 1

Les novellen

"Novellen"

av Maurits Christopher Hansen.


 • Hva kan sies om den historiske konteksten Maurits Hansen skrev i?
 • Hva mener jeg-fortelleren og Hr. Martin at en novelle skal være i innledningen til "Novellen"?
 • Hvilke tanker gjør de seg om sjangeren?
 • Hvordan presenterer jeg-fortelleren den novellen han skal fortelle?
 • Hva er rammefortellingen?
 • Hvor mange lag er det videre med fortellere og fortellinger i "Novellen"?

Oppgave 2

Goethe tenkte seg at det i en novelle skulle være en "uhørt begivenhet", altså noe overraskende eller uvanlig som blir sannsynlig.

 • Hvilke uhørt begivenhet finner vi i "Novellen"?
 • Hvilke andre sjangertrekk på en novelle finner du?

Oppgave 3

Les novellen "Novelle" av Dag Solstad og sammenlign den med Hansens "Novellen" med tanke på sjanger.

 • Hvordan har denne sjangeren utviklet og endret seg?
 • Knytt endringene opp mot begrepene tradisjon, modernitet og postmodernisme.
Last updated 12/19/2018
Text: Marita Aksnes and Torgrim Gram Økland (CC BY-SA)

Learning content

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites