Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Innføring i tekstteoriChevronRight
  5. LesemåterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lesemåter

Oppgave 1

Les diktet ”Lørdag formiddag” som står på side 73 i boka De store strendenes samtale av Kolbein Falkeid.

Lenke til boka De store strendenes samtale

  • Hvilke konsekvenser får valg av enten en sympatisk, en objektiverende eller en symptomal lesemåte for teksten?
  • Illustrer med eksempler fra teksten. Reflekter over hva en symptomal lesemåte av diktet egentlig kan si oss.

Oppgave 2

Symptomal lesemåte: Hva mener du om å lete etter budskap i teksten som forfatteren selv kanskje ikke har tenkt på?

Oppgave 3

"Av en født forbryters dagbok" av Johan Borgen er i utgangspunktet realistisk – vi kjenner igjen det meste av det vi leser. Likevel er det sider ved teksten vi reagerer på.

Lenke til teksten "Av en født forbryters dagbok"

  • Prøv å peke på det i teksten som virker underliggjørende og som gjør at teksten blir noe annet enn vanlig kommunikasjon.
  • Hvorfor er det brukt slike underliggjørende grep? Hva oppnår forfatteren med det?

Learning content

Innføring i tekstteori

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter