Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Innføring i tekstteoriChevronRight
  5. Objektiverende lesemåteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Objektiverende lesemåte

En annen innfallsvinkel til teksten er de objektiverende lesemåtene. Med slike lesebriller på ser vi nærmere på selve teksten og stiller spørsmål om hva som særmerker språket i de tekstene vi leser.

Hund med briller og lesebrett. Foto.

Et viktig spørsmål i store deler av litteraturteorien er spørsmålet om hva som gjør verket litterært. Hva er det som skiller de litterære tekstene fra annen språkbruk? De objektiverende lesemåtene har dette som et av sine hovedmål, og på dette spørsmålet finnes det mange svar. Et av de svarene som har stått seg godt er det som sier at litteratur handler om underliggjøring.

Underliggjøring

Underliggjøring kan vi si er dikterens forsøk på å gjøre språket til nettopp noe annet enn hverdagsspråket. Gjennom ulike virkemiddel blir vi mer observant på språket i seg selv, og ofte ser vi virkeligheten på en ny og annerledes måte gjennom disse grepene.

Å si til noen at "du er en sol" kan være et eksempel på slik underliggjøring. Dette kan være en metafor for å si noe så dagligdags som at "du er glad og positiv". Ved å bruke et slikt bilde framstiller vi likevel dette saksforholdet på en måte som bryter med vanlig kommunikasjon (selv om dette etter hvert er blitt en klisjé).

Med de objektiverende lesebrillene fokuserer vi på de elementene i teksten som er med på å gjøre teksten til et litterært og estetisk objekt.

Litterære virkemidler

Når vi analyserer tekster i skolesammenheng, er det vanlig å gjøre det ut fra et slikt objektiverende ideal. Vi gjør greie for motiv, struktur og virkemiddel som metaforer, sammenlikninger og repetisjoner for til slutt å prøve å komme fram til en tolkning basert på det vi har funnet fram til i analysen. Vi ser på de virkemidlene som gjør teksten til noe litterært, og vi prøver å forklare virkningen av dem.

Av litterære teorier som legger slike lesebriller til grunn, kan vi særlig trekke fram nykritikken og russisk formalisme. Begge disse teoriene konsentrerer seg om teksten alene og prøver å avdekke hva det er ved språket som gjør noen tekster litterære.

Learning content

Innføring i tekstteori

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter