Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Innføring i tekstteoriChevronRight
  5. Teksttolkning og biografiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Teksttolkning og biografi

Oppgave 1

Velg deg ut en tekst fra norskboken din eller en film du har sett.

  • Prøv å finne ut mer om forfatteren av teksten ved å søke på Internett eller i leksikon. Dersom du finner opplysninger om religion, politikk og liknende felt, bør du også finne ut hva dette står for.
  • Vurder om opplysningene du finner fram til er til hjelp for din tolkning av teksten. Ser du teksten i et nytt lys etter å ha funnet fram til disse opplysningene?

Oppgave 2

Mange er opptatt av biografien til de musikkartistene en hører på.

  • Hvilken rolle spiller dette for deg? Påvirker det hvordan du forstår teksten?
  • Finn eksempel på en artist som underbygger dine synspunkt og diskuter dem i klassen.

Learning content

Innføring i tekstteori

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter