Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Innføring i tekstteoriChevronRight
  5. Ulike lesemåterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike lesemåter

Når vi skal analysere og tolke en tekst, er målet med dette arbeidet som regel å finne ut av hva teksten prøver å si oss, eller sagt på en annen måte: Hva er det egentlig som kommer til uttrykk i det vi leser?

Lesehest. Foto.

Er det for eksempel bare bokstaver og ord vi leser? Som regel vil vi falle ned på at teksten sier mer enn det som konkret og direkte kommer til uttrykk. Kanskje er det i stedet forfattarens følelser vi får et innsyn i? Kanskje kan vi lese romaner og dikt som personlige tanker fra denne? Eller har forfatteren et budskap som han vil formidle? Har hun et syn på livet hun vil dele med leseren?

Bord dekket med bøker. Foto.

Andre ganger føler vi kanskje at våre egne følelser (som leser) blir uttrykt i det vi leser – vi kjenner kanskje at det er noe inni oss som reagerer og spiller med på teksten. Eller skal vi lese teksten som et resultat av hvordan samfunnet var på den tiden da verket ble skrevet?

Vi møter tekster på ulike måter, og forstår tekster forskjellig alt etter hvilken innstilling vi har til teksten. De tre begrepene sympatisk, objektiverende og symptomal lesemåte sier oss noe om hvilken innstilling vi har til teksten når vi begynner å lese.

Learning content

Innføring i tekstteori

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter