Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Teorier om tekstChevronRight
 4. Innføring i tekstteoriChevronRight
 5. Ytring eller tekst?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ytring eller tekst?

Oppgave 1

Hvilke av disse ytringene vil du kalle tekster? Begrunn svaret ved å bruke begrepene situasjonskontekst, kulturkontekst og tekstnormer.

 • Småprat i skolegården
 • En artikkel du har skrevet i norsk
 • Banning
 • Småsnakking med deg selv
 • En rapport du har skrevet i naturfag
 • Noe som er skrevet på Facebook-profilen til venner
 • Den siste tekstmeldingen du skrev
 • En rogalandsbunad
 • Manga-tegneserien One Piece
 • En konsert på siste Hove-festival
 • Et bilde publisert på Facebook

Oppgave 2

Julen 2008 var to norske kirurger de to eneste som kunne rapportere (de fleste utenlandske journalister var utestengt) fra konflikten mellom Israel og Gaza. Tusenvis av nordmenn fikk denne tekstmeldingen av den ene legen, Mads Gilbert, ved innledningen til det nye året:

"De bombet det sentrale grønnsaksmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadde, 20 drept, alt kom hit til Shifa. Hades! Vi vasser i død, blod og amputater. Masse barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri opplevd noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell videre, send videre, rop det videre. Alt. Gjør noe! Gjør mer! Vi lever i historieboka nå, alle! Mads G. 3.1.09 13:50 Gaza by."

Se på tekstmeldingen og svar på spørsmålene:

 • Gjør greie for situasjonskonteksten og den kulturelle konteksten til denne tekstmeldingen.
 • Gjør greie for Mads Gilberts etos.

Studer hvordan tekstmeldingen er skrevet ved å se nærmere på dette:

 • ordvalg og virkemidler
 • oppbygning av setningene
 • valg av verbformer
 • bruk av tegnsetting

Hvordan er patos og logos brukt?

Oppgave 3

Drøftingsoppgave: Fagbokforlagets sakprosasamling Ingen Naken Dame på Forsiden hadde som tekstkriterier for å bli med i samlingen at tekstene kunne knyttes til disse kriteriene:

 • Litterært verdifulle
 • Historisk og samfunnsmessig betydningsfulle
 • Representative for viktig sjangre

"Gaza-sms-en" til Mads Gilbert ble valgt ut til samlingen.

 • Hvordan vil du begrunne at den ble det ut fra disse kriteriene?
 • Passer den med kriteriene, eller bryter den med noen av dem?
 • Er denne tekstmeldingen en typisk representant for sin sjanger?
 • Forholder den seg til sjangerens tekstnormer?
 • Vil du kalle denne sms-en en tekst eller en ytring? Begrunn svaret ved å bruke analysen du har gjort.

Ressurser til arbeid med Gazakonflikten: Ny krig i Gaza - oppgaver for kultur og kommunikasjon.

Learning content

Innføring i tekstteori

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter