Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Medier og ungdomskulturChevronRight
 5. Oppgaver til filmen Emojier, et nytt verdensspråk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Task

Oppgaver til filmen Emojier, et nytt verdensspråk?

Se først filmen Emojier, et nytt verdensspråk? før du svarer på oppgavene.

Oppgaver

 • Smileys, emoticons og emojier. Forklar de ulike begrepene.
 • Hvor har emojier sin opprinnelse?
 • Bruker du emojier? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
 • Gi eksempler på ulike emojier hvor betydningen tolkes ulikt og kan skape misforståelser på tvers av for eksempel landegrenser eller aldersgrupper.
 • Er emojier fordummende, eller beriker de språket vårt? Finn gode argumenter for begge syn, og diskuter.
 • Drøft denne påstanden: ”Emojier er ikke bare underholdning. De har blitt politiske”.
 • Bruk emojier til å beskrive en klassekamerat. Klarer de andre i klassen å gjette hvem det er?

Learning content

Medier og ungdomskultur

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites