1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Medier og ungdomskulturChevronRight
 5. Gå i dybden på bruk av sosiale medierChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Gå i dybden på bruk av sosiale medier

Ungdommer flest bruker i stor grad sosiale medier til å holde seg orientert, og til å dele alt fra tanker og følelser, til morsomme videoer og interessante artikler. Noen ungdom har kontoer i flere sosiale medier, noen har kanskje ingen.

Oppgave 1

Se videoen fra 2009 om ungdommers bruk av sosiale medier, og sammenlign det med hvordan du bruker sosiale medier. Hvor mye har endret seg? Hva er likt?

Oppgave 2

Lag en undersøkelse om ungdommers bruk av sosiale medier, og presenter resultatet. Jobb gjerne i pargrupper.

Dette er noen viktige steg på veien:

 • Bestem dere for hvilken metode dere vil bruke: kvantitativ (mange informanter) eller kvalitativ metode (få informanter).
 • Velg så formen. Vil dere bruke svarskjema eller intervju, eller kanskje begge deler?
 • Bestem dere for hva dere vil finne ut av og lag spørsmål til spørreskjemaet og/eller intervjuet.
 • Tenk over hvilke ungdommer som skal delta undersøkelsen. Dere kan for eksempel velge flere grupper/klasser på skolen, noen elever fra hvert trinn, eller kanskje skal dere spørre om å få undersøke et trinn på ungdomsskolen.
 • Tenk over hvordan dere skal få samlet og vurdert resultatene. Kan undersøkelsen gjøres digitalt? Kan dere filme eller ta lydopptak av intervju?
 • Hvordan kan dere legge fram resultatene? Ved kvantitative undersøkelser er det vanlig å vise tall og statistikker. Tallene kan for eksempel visualiseres i søyle- eller kakediagram. Det fungerer også bra å vise sitater fra informantene.
 • Kan dere trekke inn andre relevante kilder som belyser det dere har funnet ut? Gjør et kildesøk. Tips: Sjekk Statistisk sentralbyrå.

Legg fram resultatet for medelever. Drøft funnene, og reflekter over hva de viser. Ser dere noen nye tendenser i ungdommers bruk av sosiale medier? Stemmer det med andre kilder dere har funnet?

Learning content

Medier og ungdomskultur

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bruk av banneord

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Påvirkning fra engelsk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kebabspråk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Smilefjes og emotikoner

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Emojier – et nytt verdensspråk?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for kildemateriale.