Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Tekst og samfunnChevronRight
 5. Skjønnlitteratur og kontekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Skjønnlitteratur og kontekst

Ulike lesemåter gir oss ulike opplevelser og ulik kunnskap om og av det vi leser. Ofte er en kombinasjon av ulike lesemåter den beste arbeidsmåten når vi skal arbeide med skjønnlitterære tekster.

Oppgave 1

Del klassen i tre. Alle leser novella "Blodspor" , men hver gruppe velger én av de tre tilnærmingene når dere skal analysere teksten.

 • Legg fram tolkningene for hele klassen, eller bruk et digitalt tankekart til å dele analysen i stikkordsform.
 • Er alt dere kommer fram til like relevant for å forstå novella? Hva er de ulike teorienes styrker og svakheter?
 • Hva ville dere tatt med av tolkningsforslagene om dere skulle skrive en tekstanalyse til eksamen?

Bruk modellen som hjelp til å svare på oppgavene:

Teori Fokus i kommunikasjonsmodellen Mål og sentrale spørsmål
Nyhistorisme Konteksten Bruke teksten til å få kunnskap om tiden den er skrevet i.
 • Hvilke andre tekster viser teksten til?
 • Hva er innholdet i disse andre tekstene?
 • Sier teksten noe om kvinnesyn, rettssystem, politikk og liknende?
Historisk-biografisk metode Avsenderen Bruke opplysninger om forfatteren til å kunne forstå teksten bedre
 • Hva vet vi om forfatteren?
 • Hva preget forfatteren i den tiden han/hun skrev verket?
 • Hvorledes plasserer verket seg i forhold til det andre han/hun har skrevet?
Nykritikk Teksten Peke på hva som gjør litteratur til litteratur, og hva som skiller god litteratur fra dårlig litteratur
 • Hva gjør litteratur til litteratur?
 • Hva er det som bryter med hverdagsspråket i denne teksten?

Learning content

Tekst og samfunn

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter