Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KulturteoriChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Kulturteori

Hva forbinder du med ordet kultur? Mange tenker først og fremst på kunst og teater, men kultur er mer enn det. Forenklet kan vi si at kultur er det mennesker gjør, kommuniserer og tenker. Dette emnet handler om hva kultur kan være, og at det finnes mange ulike måter å betrakte kultur på.

Norsk supporter med vikinghjelm. Foto.

Topics

Kulturteori

  • Introduksjon til kulturbegrepet

    Begrepet kultur brukes i mange ulike sammenhenger, og vi kan legge ulikt innhold i det. En vanlig definisjon av kultur er at det er felles verdier, normer og aktiviteter man finner hos en gruppe mennesker.

  • Hva påvirker vår kulturforståelse?

    Vår forståelse av andre mennesker og kulturer kan være prega av fordommer og stereotypier. Det er en måte å sortere verden på.