Skip to content

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonssteoriChevronRight
  4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
  5. Forsøk med en- og toveis-kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Exercise

Forsøk med en- og toveis-kommunikasjon

Bruk disse forsøkene til å bli fortrolig med alle de nye begrepene som er introdusert i kommunikasjonsmodellen: avsender, mottaker, tegn, melding, tilbakemelding, innkoding, avkoding, støy, og så videre.

Oppgave 1

Dere trenger: Papirark, blyant og tavle

En deltaker i forsøket tegner en trekant, et rektangel og et kvadrat som henger sammen på en bestemt måte på et stykke papir. Denne deltakeren skal fungere som avsender, og skal nå instruere en annen deltaker, som skal fungere som mottaker. Avsender skal stå med ryggen mot tavla slik at han ikke ser resultatet. Mottaker skal tegne figurene etter avsenders muntlige instruksjon. Det er viktig at mottaker ikke ser originaltegningen.

  • Første del av forsøket er basert på enveis-kommunikasjon. Mottakeren har ikke lov til å stille spørsmål. Han skal bare tegne etter de instruksjoner han får. Ta tiden han bruker.
  • Andre del av forsøket er basert på toveis-kommunikasjon. Mottakeren får en tilsvarende oppgave som over, men nå kan han stille spørsmål slik at han får mer presise instruksjoner fra avsenderen. Ta også nå tiden.
  • Hva kan vi etter dette lære om en- og toveis- kommunikasjon?

Oppgave 2

Dere trenger: legoklosser og skjermbrett

Samme forsøk som ovenfor kan også gjennomføres ved at to deltakere sitter på hver sin side av et skjermbrett. Begge har det samme antall legoklosser. Avsenderen skal si hvordan han setter sammen legoklossene. Mottakeren skal sette sammen klossene etter instruksjoner fra avsenderen, i første omgang uten at han har lov til å be om presiseringer, og i neste omgang når han får lov til å be om utfyllende forklaringer underveis.

Learning content

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites