Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
 5. Forsøk med en- og toveis-kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk med en- og toveis-kommunikasjon

Bruk disse forsøkene til å bli fortrolig med alle de nye begrepene som er introdusert i kommunikasjonsmodellen: avsender, mottaker, tegn, melding, tilbakemelding, innkoding, avkoding, støy, og så videre.

Oppgave 1

Dere trenger: Papirark, blyant og tavle

En deltaker i forsøket tegner en trekant, et rektangel og et kvadrat som henger sammen på en bestemt måte på et stykke papir. Denne deltakeren skal fungere som avsender, og skal nå instruere en annen deltaker, som skal fungere som mottaker. Avsender skal stå med ryggen mot tavla slik at han ikke ser resultatet. Mottaker skal tegne figurene etter avsenders muntlige instruksjon. Det er viktig at mottaker ikke ser originaltegningen.

 • Første del av forsøket er basert på enveis-kommunikasjon. Mottakeren har ikke lov til å stille spørsmål. Han skal bare tegne etter de instruksjoner han får. Ta tiden han bruker.
 • Andre del av forsøket er basert på toveis-kommunikasjon. Mottakeren får en tilsvarende oppgave som over, men nå kan han stille spørsmål slik at han får mer presise instruksjoner fra avsenderen. Ta også nå tiden.
 • Hva kan vi etter dette lære om en- og toveis- kommunikasjon?

Oppgave 2

Dere trenger: legoklosser og skjermbrett

Samme forsøk som ovenfor kan også gjennomføres ved at to deltakere sitter på hver sin side av et skjermbrett. Begge har det samme antall legoklosser. Avsenderen skal si hvordan han setter sammen legoklossene. Mottakeren skal sette sammen klossene etter instruksjoner fra avsenderen, i første omgang uten at han har lov til å be om presiseringer, og i neste omgang når han får lov til å be om utfyllende forklaringer underveis.

Learning content

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prøv å kode meldingen

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Drøft kommunikasjonen

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva er kommunikasjon?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mer om kommunikasjonsbegrepene

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du lage en bedre reklame?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Drøft relasjoner og kontekst

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Før du begynner

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Egenevaluering prosessmodellen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Repeter og bruk kulturfiltermodellen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Boks

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for kildemateriale.