Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
 5. Hva er kommunikasjon?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva er kommunikasjon?

Den danske filosofen og forfatteren Søren Kierkegaard (1813–1855) er blitt tilskrevet dette sitatet: «Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve.»

Oppgave 1

Forstår du kommunikasjonsbegrepet?

 • Forklar hva ordet kommunikasjon kommer av.
 • Hvordan brukes ordet i dagligtale?
 • Gi eksempler på hvordan ordet brukes. Se for eksempel i papir-/nettavis, søk opp ordet på nettet og i oppslagsverk.
 • Forklar hvordan ordet «felles» fungerer som en fellesnevner i de sammenhenger ordet kommunikasjon brukes. Gi eksempler.
 • Hvordan kan vi karakterisere både transportmidler som bil og fly og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som Internett og sms som kommunikasjon? Hva har de til felles?
 • Drøft sitatet som er gjengitt i innledningen: «Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve.» Hva tror du menes med samspill? Kan ordet erstattes med fellesskap? Hvordan kan kommunikasjon da tilskrives en grunnleggende betydning?

Oppgave 2

Hvilken kommunikasjonsform?

 • Dersom du sammenligner kommunikasjon i form av menneskelige møter ansikt til ansikt med digital kommunikasjon (for eksempel e-post, sms, chatting, telefon), hva er likt og hva er ulikt?
 • Lag en tabell med to kolonner og flere rader: fysisk kommunikasjon/digital kommunikasjon, likt/ulikt.
 • Hvilken av kommunikasjonsformene (fysisk eller digital) er å foretrekke hvis du skal:
  • bestille en feriereise?
  • slå opp med kjæresten?
  • be om et anbud på en jobb?
  • kondolere noen?
  • si opp et abonnement?
  • foreta et jobbintervju?
 • Sammenlign svarene deres. Hvis dere har forskjellige svar, drøft hvorfor.
 • Til slutt bør du drøfte om det, til tross for forskjellene mellom disse to kommunikasjonsformene, finnes noe grunnleggende likt. I så fall, hva?

Learning content

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prøv å kode meldingen

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Drøft kommunikasjonen

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mer om kommunikasjonsbegrepene

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du lage en bedre reklame?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Drøft relasjoner og kontekst

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Før du begynner

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Egenevaluering prosessmodellen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Repeter og bruk kulturfiltermodellen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Boks

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for kildemateriale.